Mirsk

Home \ Mirsk

Zapraszamy państwa do Mirska

Gmina Mirsk położona jest w  południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego przy granicy z Czechami. W skład gminy wchodzi 17 sołectw oraz miasto Mirsk. Powierzchnia gminy wynosi ok. 187 km2, w tym miasta Mirsk 14,85 km2. Obszar gminy Mirsk należy do jednego z najatrakcyjniejszych turystycznie obszarów województwa dolnośląskiego, a jej największym atutem jest położenie w Górach i na Pogórzu Izerskim. Na całym terenie gminy znajduje się ok. 500 obiektów posiadających wartość turystyczno-krajoznawczą. Wśród nich znajdują się pomniki przyrody, rezerwaty, parki miejskie i podworskie, zabytki architektury, zbiorniki wodne, źródła, punkty widokowe oraz widokowe odcinki dróg. Na terenie gminy Mirsk znajdują się również obszary chronione sieci Natura 2000: „Torfowisko Gór Izerskich”, ” Łąki Gór i Pogórza Izerskiego”, „Góry Izerskie” oraz pomniki i rezerwaty przyrody m. in. szpaler dębów czerwonych między Mirskiem a Rębiszowem.

      Góry Izerskie przyciągają miłośników zarówno turystyki pieszej, jak i rowerowej, czy narciarskiej. Między innymi dla amatorów sportów zimowych w 2009 r. została otwarta kolej gondolowa na Stóg Izerski. Jej górna stacja oraz większa część nartostrady usytuowana jest w granicach administracyjnych gminy Mirsk. Długość oświetlonej trasy narciarskiej to 2500 m. 71 nowoczesnych ośmioosobowych gondoli w ciągu godziny jest w stanie przewieźć 2400 osób. Podróż na górną stację trwa ok.12 min. Wagoniki są przystosowane do przewozu rowerów w sezonie letnim. Inwestycja ta jest niewątpliwie atrakcją przyciągającą turystów w Góry Izerskie przez cały rok. Dodatkowo dla odwiedzających ten rejon gmina przygotowała również prawidziwą perłę turystyczą: ścieżkę „Geopark – Śladami dawnego górnictwa kruszców”. Obiekty dawnej działalności górniczej m.in. kopalnie rud cyny i kobaltu zostały oczyszczone i zabezpieczone, a zespół wyrobisk kopalni św. Jana z okresu XVI – XIX w. można zwiedzać. Ścieżka dydaktyczno-turystyczna obejmuje 13 stanowisk (19 różnych obiektów) oraz zlokalizowane między nimi punkty widokowe. Całość rozciąga się od Krobicy przez Kotlinę, Gierczyn do Przecznicy. Punktem wejściowym, a zarazem pierwszym stanowiskiem ścieżki, jest podziemna trasa turystyczna „Kopalnia Św. Jan” w Krobicy, utworzona w oparciu o zespół historycznych wyrobisk górniczych XVI-wiecznej kopalni Św. Jan i wykonanej w wieku XVIII sztolni Św. Leopold. Długość udostępnionych do zwiedzania wyrobisk to około 350 m. Rozpoczynająca się przy „Kopalni Św. Jan” trasa ścieżki turystycznej wiedzie dalej na wschód w kierunku dawnej kopalni Hans Reichelt, spiętrzenia wód technologicznych i kopalni „Św. Maria-Anna” w Przecznicy.

Kolejną atarkcją turystyczą przyciągającą turystów jest niewątpliwie wieża widokowa w Mirsku. Znajduje się w południowo-zachodniej części miasta. Powstała w wyniku adaptacji wieży ciśnień, która funkcjonowała w Mirsku do końca lat 70-tych XX wieku. Mirski obiekt został zaprojektowany na rzucie ośmioboku i mierzy 37,5 m od poziomu terenu, dodatkowo jest podpiwniczony. Wieża została wykonana w latach 1887-1890. Koniecznośc jej postawienia pojawiła się po zanieczyszczeniu dotychczasowych wód pitnych przez zakłady w Krobicy i Skarbkowie. W miejscu dawnego zbiornika, na ostatniej kondygnacji, wykonano taras widokowy z 4 lunetami. Z wieży można podziwiać pasmo Gór Izerskich, Pogórze Izerskie oraz pobliskie sołectwa tj. Giebułtów i Kamień oraz sąsiadujące z Mirskiem miejscowości m. in. Gryfów Śląski. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych można oglądać Stóg Izerski, Smrek, Tłoczynę oraz inne punkty widokowe.