Uwaga zmiana- modernizacja części socjalno-usługowej budynku administracyjnego SSEMP S.A. - 04-09-2013

Home \ Uwaga zmiana- modernizacja części socjalno-usługowej budynku administracyjnego SSEMP S.A. – 04-09-2013

Kamienna Góra, dnia 04.09.2013 r.


Dotyczy postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na „Modernizację części socjalno-usługowej budynku administracyjnego SSEMP S.A. przy ul. Papieża Jana Pawła II 11A w Kamiennej Górze”- Etap II.


Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Kamiennej Górze przy ul. Papieża Jana Pawła II 11A informuje, że dnia 04.09.2013 r. o godz. 14:30 wprowadzono modyfikację STWiORB w części obejmującej ROBOTY WYKOŃCZENIOWE.

Zarząd SSEMP S.A.