Kamienna Góra – Gmina miejska

Home \ Kamienna Góra – Gmina miejska

Kamienna Góra – Gmina miejska

KAMIENNA-GÓRA

Kamienna Góra 
Miasto / GminaKamienna Góra
Powiatkamiennogórski
WojewództwoDolnośląskie
Obecne użytkowanieteren nieużytkowany
Maksymalna dostępna powierzchnia(w jednym kawałku) [ha]
10,3380 ha
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennegoZabudowa techniczno – produkcyjna
Autostrada / droga krajowa [km]Autostrada A4 – 58 km (Legnica)
Droga krajowa nr 5 – 1 km.
Kolej [km]Stacja kolejowa Kamienna Góra- osobowo-towarowa - 2 km
Porty rzeczne i morskie do 200 kmWrocław - 100 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]Wrocław - 100 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]Wrocław - 100 km
Budynki i zabudowania na terenie (T/N)N

L_351583e990d24b08b52560089757cd60

Szczegóły dotyczące oferty działki nr 32/23 dostępne są na stronie internetowej:

https://www.remax-polska.pl/790201024-16

kamienna-gora-63

Kamienna Góra
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
Kamiennogórski
Gmina:
Commune:
Kamienna Góra
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
Miejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
23,8
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
4
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
63
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
3,7759
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Rejon ulicy Jeleniogórskiej (S3)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES zmiana Uchwały Nr L/258/2000 Rady Miasta w Kamiennej Górze, z dnia 29 listopada 2000r. dotyczącej uchwalenia zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kamienna Góra
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
120
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
200
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
0m
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
0m
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
50m, droga wojewódzka
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
23km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
IV,V
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

 

kamienna-gora--79-2

Kamienna Góra
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
Kamiennogórski
Gmina:
Commune:
Kamienna Góra
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
Miejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
23,8
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
4
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
79/2
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
5,0091
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Rejon ulicy Jeleniogórskiej (S3)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES zmiana Uchwały Nr L/258/2000 Rady Miasta w Kamiennej Górze, z dnia 29 listopada 2000r. dotyczącej uchwalenia zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kamienna Góra
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
120
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
200
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
0m
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
0m
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
50m, droga wojewódzka
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
23km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
IV,V
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

 

kamienna-gora--140-3

Kamienna Góra
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
Kamiennogórski
Gmina:
Commune:
Kamienna Góra
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
Miejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
2,23
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
4
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
140/3
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
2,2
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Rejon ulicy Jedwabnej
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES Uchwała Nr LVI/306/2001
z dnia 2001-04-26
Uchwała Nr LVI/306/2001
z dnia 2001-04-26
Uchwała Nr LVI/306/2001
z dnia 2001-04-26
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
80
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
40
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
40
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
0m
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
0m
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
22km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
IV,V
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

 

kamienna-gora--122-2

Kamienna Góra
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
Kamiennogórski
Gmina:
Commune:
Kamienna Góra
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
Miejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
5,869
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
2
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
122/2
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,6933
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Rejon ulicy Jedwabnej
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
0
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
0
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
0
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
150m
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
0m
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
22km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
IV,V
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

 

kamienna-gora-122-5

Kamienna Góra
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
Kamiennogórski
Gmina:
Commune:
Kamienna Góra
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
Miejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
5,869
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
2
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
122/5
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
1,1089
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Rejon ulicy Jedwabnej
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
0
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
0
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
0
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
150m
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
0m
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
22km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
IV,V
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
właściciel: KOWR
Link do map:
Link to the maps:
link

 

kamienna-gora-116-2

Kamienna Góra
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
Kamiennogórski
Gmina:
Commune:
Kamienna Góra
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
Miejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
5,869
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
2
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
116/2
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,3004
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Rejon ulicy Jedwabnej
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
0
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
0
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
0
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
150m
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
0m
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
22km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
IV
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
właściciel KOWR
Link do map:
Link to the maps:
link

 

kamienna-gora--115-2

Kamienna Góra
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
Kamiennogórski
Gmina:
Commune:
Kamienna Góra
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
Miejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
5,869
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
2
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
115/2
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,2619
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Rejon ulicy Jedwabnej
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
0
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
0
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
0
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
150m
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
0m
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
22km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
IV
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

 

kamienna-gora-123-3

Kamienna Góra
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
Kamiennogórski
Gmina:
Commune:
Kamienna Góra
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
Miejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
5,869
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
2
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
123/3
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,2160
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Rejon ulicy Jedwabnej
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
0
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
0
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
0
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
150m
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
0m
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
22km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
IV
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

 

kamienna-gora--123-2

Kamienna Góra
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
Kamiennogórski
Gmina:
Commune:
Kamienna Góra
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
Miejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
5,869
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
2
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
123/2
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,9653
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Rejon ulicy Jedwabnej
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
0
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
0
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
0
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
150m
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
0m
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
22km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
IV
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
właściciel prywatny
Link do map:
Link to the maps:
link

 

kamienna-gora--61-3

Kamienna Góra
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
Kamiennogórski
Gmina:
Commune:
Kamienna Góra
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
Miejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
23,3795
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
1
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
61/3
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
7,6679
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Rejon ulicy Jesionowej (S3)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES Tereny skoncentrowanej produkcji i drobnej wytwórczości (zorganizowanej działalności inwestycyjnej)
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
BD
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
BD
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
bezpośrednio
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
BD
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
Bezpośrednio, droga dminna
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
21km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
IV
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

 

kamienna-gora--59-3

Kamienna Góra
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
Kamiennogórski
Gmina:
Commune:
Kamienna Góra
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
Miejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
5,869
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
1
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
59/3
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
2,2813
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Rejon ulicy Jedwabnej
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES Tereny skoncentrowanej produkcji i drobnej wytwórczości (zorganizowanej działalności inwestycyjnej)
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
BD
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
BD
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
bezpośrednio
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
BD
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
Bezpośrednio, droga dminna
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
21km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
IV
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

 

kamienna-gora-50-24

Kamienna Góra
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
Kamiennogórski
Gmina:
Commune:
Kamienna Góra
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
Miejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
10,6461
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
1
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
50/24
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
11,1508
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Rejon ulicy Jesionowej (S3)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES zmiana Uchwały Nr L/258/2000 Rady Miasta w Kamiennej Górze, z dnia 29 listopada 2000r. dotyczącej uchwalenia zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kamienna Góra
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
BD
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
BD
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
bezpośrednio
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
BD
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
Bezpośrednio, droga dminna
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
21km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
IV
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link