gmina Marciszów

Home \ gmina Marciszów

gmina Marciszów

marciszow-436

Marciszów
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
kamiennogórski
Gmina:
Commune:
Marciszów
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
16,28
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
5
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
436
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
11,7638
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Gmina Marciszów, miejscowosc Pastewnik
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
-
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
-
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
50m
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
NIE/NO
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
bezpośrednio przy działkach, droga gminna gruntowa
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
-
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
IV - V
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

marciszow-445

Marciszów
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
kamiennogórski
Gmina:
Commune:
Marciszów
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
35,32
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
5
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
445
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
4,5492
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Gmina Marciszów, miejscowosc Pastewnik
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
-
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
-
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
50m
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
NIE/NO
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
bezpośrednio przy działkach, droga gminna gruntowa
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
-
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
IV - V
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

marciszow-454-2

Marciszów
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
kamiennogórski
Gmina:
Commune:
Marciszów
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
35,32
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
5
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
454/2
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
23,8011
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Gmina Marciszów, miejscowosc Pastewnik
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
-
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
-
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
50m
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
NIE/NO
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
bezpośrednio przy działkach, droga gminna gruntowa
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
-
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
IV - V
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

marciszow-454-4

Marciszów
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
kamiennogórski
Gmina:
Commune:
Marciszów
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
35,32
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
5
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
454/4
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
7,0978
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Gmina Marciszów, miejscowosc Pastewnik
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
-
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
-
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
50m
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
NIE/NO
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
bezpośrednio przy działkach, droga gminna gruntowa
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
-
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
IV - V
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

marciszow-15-1

Marciszów
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
kamiennogórski
Gmina:
Commune:
Marciszów
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
1,81
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
5
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
15./1
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
1,81
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Gmina Marciszów, miejscowosc Pastewnik
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
-
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
-
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
50m
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
NIE/NO
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
bezpośrednio przy działkach, droga gminna gruntowa
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
-
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
IV - V
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link