Bolesławiec - gmina miejska

Home \ Bolesławiec – gmina miejska

Bolesławiec - gmina miejska

Bolesławiec
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
bolesławiecki
Gmina:
Commune:
Bolesławiec
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
Miejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
1,6468 ha
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
10
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
478
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
1,6468
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Bolesławiec ul. Staroszkolna
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
tak
Zabudowa usługowa/handlowa (I-UC3 - Tereny usług wielkopowierzchniowych)
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
10

dostępna objętość[m³/24h] - 2000
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
4

dostępna objętość[m³/24h] - 2000
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
brak danych
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
brak danych
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
Teren położony przy drodze lokalnej – ul. Staroszkolna. Dojazd do nieruchomości drogą dojazdową o szerokości 12 m lub ciągiem pieszo-jezdnym o szerokości 10m.
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
A4 - ok. 5 km
A18 - ok. 7 km
DK nr 94 - ok. 1 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
RIVa – 0,7461 ha
Bp – 0,9007 ha
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
http://investbol.pl/index.php
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
https://giap3.miastoceramiki.eu/boleslawiec/oferta-inwestycyjna?baseMap=1144&checkedLayers=115657%2C115658%2C115659%2C115660%2C115662%2C115664%2C150187%2C150190%2C115667&composition=4780&lat=51.2621793914307&lng=15.551590849324077&zoom=9

Bolesławiec
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
bolesławiecki
Gmina:
Commune:
Bolesławiec
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
Miejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
0,6559 ha
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
4
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
560/1
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,6559
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Bolesławiec ul. Ekonomiczna
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
tak
Zabudowa produkcyjna, składy, magazyny
2.Pp - Tereny obiektów produkcyjnych, składów i baz – projektowane
2.KDp-D – ulica dojazdowa – projektowana
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
15

dostępna objętość [m³/24h]
- 2000
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
4

dostępna objętość [m³/24h] - 2000
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
brak danych
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
brak danych
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
Teren położony bezpośrednio przy drodze asfaltowej o szerokości 15m.
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
A4 - ok. 2 km
A18 - ok. 7 km
DK nr 94 - ok. 2 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
RIVa – 0,6559 ha
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
http://investbol.pl/index.php
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
https://giap3.miastoceramiki.eu/boleslawiec/oferta-inwestycyjna?baseMap=1144&checkedLayers=115657%2C115658%2C115659%2C115660%2C115662%2C115664%2C150187%2C150190%2C115667&composition=4780&lat=51.2621793914307&lng=15.551590849324077&zoom=9

 

 

Bolesławiec
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
bolesławiecki
Gmina:
Commune:
Bolesławiec
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
Miejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
0,5594 ha
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
4
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
560/2
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,5594
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Bolesławiec ul. Ekonomiczna
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
tak
Zabudowa produkcyjna, składy, magazyny
2.Pp - Tereny obiektów produkcyjnych, składów i baz – projektowane
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
50

dostępna objętość[m³/24h] - 2000
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
15

dostępna objętość[m³/24h] - 2000
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
100
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
100
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
Teren położony bezpośrednio przy drodze asfaltowej o szerokości 15m.
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
A4 - ok. 2 km
A18 - ok. 7 km
DK nr 94 - ok. 2 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
RIVa – 0,5594
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
http://investbol.pl/index.php
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
https://giap3.miastoceramiki.eu/boleslawiec/oferta-inwestycyjna?baseMap=1144&checkedLayers=115657%2C115658%2C115659%2C115660%2C115662%2C115664%2C150187%2C150190%2C115667&composition=4780&lat=51.2621793914307&lng=15.551590849324077&zoom=9

 

Bolesławiec
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
bolesławiecki
Gmina:
Commune:
Bolesławiec
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
Miejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
2,6096 ha
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
4
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
560/3
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
2,6096
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Bolesławiec ul. Ekonomiczna
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
tak
Zabudowa produkcyjna, składy, magazyny
2.Pp - Tereny obiektów produkcyjnych, składów i baz – projektowane
2.KDp-D – ulica dojazdowa – projektowana
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
15

dostępna objętość[m³/24h]- 2000
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
4

dostępna objętość[m³/24h]- 2000
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
brak danych
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
brak danych
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
Teren położony bezpośrednio przy drodze asfaltowej o szerokości 15m.
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
A4 - ok. 2 km
A18 - ok. 7 km
DK nr 94 - ok. 2 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
RIVa – 0,4891 ha
RIVb – 1,6721 ha
RIIIb – 0,4484 ha
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
http://investbol.pl/index.php
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
https://giap3.miastoceramiki.eu/boleslawiec/oferta-inwestycyjna?baseMap=1144&checkedLayers=115657%2C115658%2C115659%2C115660%2C115662%2C115664%2C150187%2C150190%2C115667&composition=4780&lat=51.2621793914307&lng=15.551590849324077&zoom=9

Bolesławiec
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
bolesławiecki
Gmina:
Commune:
Bolesławiec
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
Miejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
2,3452 ha
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
4
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
563
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
2,3452
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Bolesławiec ul. Przemysłowa
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
tak
Zabudowa produkcyjna, składy, magazyny
(J-P - Tereny zabudowy przemysłowej)
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
1

dostępna objętość[m³/24h] - 2000
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
10

dostępna objętość[m³/24h]- 2000
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
brak danych
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
brak danych
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
Teren położony bezpośrednio przy drodze asfaltowe o szerokości 15m.
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
A4 - ok. 2 km
A18 - ok. 7 km
DK nr 94 - ok. 2 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
Bp – 2,3452 ha
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
http://investbol.pl/index.php
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
https://giap3.miastoceramiki.eu/boleslawiec/oferta-inwestycyjna?baseMap=1144&checkedLayers=115657%2C115658%2C115659%2C115660%2C115662%2C115664%2C150187%2C150190%2C115667&composition=4780&lat=51.2621793914307&lng=15.551590849324077&zoom=9

Bolesławiec
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
bolesławiecki
Gmina:
Commune:
Bolesławiec
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
Miejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
1,2240
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
1
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
38/1
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
1,2240
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Bolesławiec ul. Kościuszki
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
tak
Zabudowa produkcyjna, składy, magazyny, zabudowa usługowa (I-AG2 - Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej)
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
0

dostępna objętość[m³/24h]- 1000
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
0

dostępna objętość[m³/24h]- 1000
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
250
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
24
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
Teren położony przy drodze wojewódzkiej nr 297.
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
A4 - ok. 2 km
A18 - ok. 7 km
DK nr 94 - ok. 2 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
PsV – 1,2240 ha
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
http://investbol.pl/index.php
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
https://giap3.miastoceramiki.eu/boleslawiec/oferta-inwestycyjna?baseMap=1144&checkedLayers=115657%2C115658%2C115659%2C115660%2C115662%2C115664%2C150187%2C150190%2C115667&composition=4780&lat=51.2621793914307&lng=15.551590849324077&zoom=9

Bolesławiec
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
bolesławiecki
Gmina:
Commune:
Bolesławiec
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
Miejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
2,4488 ha
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
1
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
38/3
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
2,4488
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Bolesławiec ul. Kościuszki
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
tak
Zabudowa produkcyjna, składy, magazyny, zabudowa usługowa (I-AG2 - Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej)
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
0

dostępna objętość[m³/24h]- 1000
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
0

dostępna objętość[m³/24h]- 1000
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
24
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
brak danych
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
Teren położony przy drodze wojewódzkiej nr 297.
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
A4 - ok. 2 km
A18 - ok. 7 km
DK nr 94 - ok. 2 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
Bp – 0,0051 ha
PsV – 2,3911 ha
W – 0,0526 ha
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
http://investbol.pl/index.php
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
https://giap3.miastoceramiki.eu/boleslawiec/oferta-inwestycyjna?baseMap=1144&checkedLayers=115657%2C115658%2C115659%2C115660%2C115662%2C115664%2C150187%2C150190%2C115667&composition=4780&lat=51.2621793914307&lng=15.551590849324077&zoom=9

Bolesławiec
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
bolesławiecki
Gmina:
Commune:
Bolesławiec
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
Miejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
1,0378 ha
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
1
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
38/4
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
1,0378
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Bolesławiec ul. Kościuszki
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
tak
Zabudowa produkcyjna, składy, magazyny, zabudowa usługowa (I-AG2 - Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej)
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
0

dostępna objętość[m³/24h]- 1000
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
0

dostępna objętość[m³/24h]- 1000
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
20
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
120
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
Teren położony przy drodze wojewódzkiej nr 297.
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
A4 - ok. 2 km
A18 - ok. 7 km
DK nr 94 - ok. 2 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
PsV – 0,8096 ha
PsIV – 0,0500 ha
Bp – 0,1260 ha
W – 0,0522
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
http://investbol.pl/index.php
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
https://giap3.miastoceramiki.eu/boleslawiec/oferta-inwestycyjna?baseMap=1144&checkedLayers=115657%2C115658%2C115659%2C115660%2C115662%2C115664%2C150187%2C150190%2C115667&composition=4780&lat=51.2621793914307&lng=15.551590849324077&zoom=9

Bolesławiec
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
bolesławiecki
Gmina:
Commune:
Bolesławiec
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
Miejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
3,4182 ha
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
1
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
39
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
3,4182
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Bolesławiec ul. Kościuszki
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
-
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
-
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
-
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
-
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
droga wojewódzka nr 297
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
5 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
RV - 1,8127 RIVb - 0,8295 LsIV - 0,0241 W - 0,0241 Bp - 0,4115
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
TAK/YES
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

Bolesławiec
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
bolesławiecki
Gmina:
Commune:
Bolesławiec
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
Miejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
1,1131 ha
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
1
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
38/5
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
1,1131
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Bolesławiec ul. Kościuszki
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
tak
Zabudowa produkcyjna, składy, magazyny, zabudowa usługowa (I-AG2 - Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej)
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
5

dostępna objętość[m³/24h]- 1000
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
10

dostępna objętość[m³/24h]- 1000
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
250
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
120
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
Teren położony przy drodze wojewódzkiej nr 297.
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
A4 - ok. 2 km
A18 - ok. 7 km
DK nr 94 - ok. 2 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
PsV – 1,1131 ha
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
http://investbol.pl/index.php
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
https://giap3.miastoceramiki.eu/boleslawiec/oferta-inwestycyjna?baseMap=1144&checkedLayers=115657%2C115658%2C115659%2C115660%2C115662%2C115664%2C150187%2C150190%2C115667&composition=4780&lat=51.2621793914307&lng=15.551590849324077&zoom=9

Bolesławiec
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
bolesławiecki
Gmina:
Commune:
Bolesławiec
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
Miejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
1,2396
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
4
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
541/14
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
1,2396
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Bolesławiec ul. Ekonomiczny
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
tak
Zabudowa produkcyjna, składy, magazyny
3.Pp - Tereny obiektów produkcyjnych, składów i baz – projektowane
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
-
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
-
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
-
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
-
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
Teren położony bezpośrednio przy drodze asfaltowej o szerokości 10m.
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
6 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
RIVa – 1,1337 ha
RIVb – 0,1059 ha
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
http://investbol.pl/index.php
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
https://giap3.miastoceramiki.eu/boleslawiec/oferta-inwestycyjna?baseMap=1144&checkedLayers=115657%2C115658%2C115659%2C115660%2C115662%2C115664%2C150187%2C150190%2C115667&composition=4780&lat=51.2621793914307&lng=15.551590849324077&zoom=9