gmina Gromadka

Home \ gmina Gromadka

gmina Gromadka

Gromadka
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
bolesławiecki
Gmina:
Commune:
Gromadka
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
60,1479
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
0006
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
256/200
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
5
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Osła
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES UCHWAŁA NR XXX/200/12 RADY GMINY GROMADKA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka w części obrębu Osła
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
1000
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
200
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
1,4 km od stacji trafo
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
-
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
1 km droga gminna o nawierzch asfaltowej
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
ok. 2 km od drogi A4
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
-
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

Gromadka
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
bolesławiecki
Gmina:
Commune:
Gromadka
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
60,1479
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
0006
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
256/201
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
5
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Osła
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES UCHWAŁA NR XXX/200/12 RADY GMINY GROMADKA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka w części obrębu Osła
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
1000
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
200
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
1,4 km od stacji trafo
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
-
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
1 km droga gminna o nawierzch asfaltowej
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
ok. 2 km od drogi A4
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
-
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

Gromadka
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
bolesławiecki
Gmina:
Commune:
Gromadka
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
60,1479
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
0006
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
256/202
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
4,8667
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Osła
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES UCHWAŁA NR XXX/200/12 RADY GMINY GROMADKA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka w części obrębu Osła
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
1000
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
200
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
1,4 km od stacji trafo
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
-
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
1 km droga gminna o nawierzch asfaltowej
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
ok. 2 km od drogi A4
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
-
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

Gromadka
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
bolesławiecki
Gmina:
Commune:
Gromadka
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
60,1479
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
0006
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
256/182
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
11,317
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Osła
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES UCHWAŁA NR XXX/200/12 RADY GMINY GROMADKA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka w części obrębu Osła
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
1000
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
200
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
1,4 km od stacji trafo
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
-
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
1 km droga gminna o nawierzch asfaltowej
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
ok. 2 km od drogi A4
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
-
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

Gromadka
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
bolesławiecki
Gmina:
Commune:
Gromadka
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
60,1479
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
0006
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
256/181
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
17,4463
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Osła
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES UCHWAŁA NR XXX/200/12 RADY GMINY GROMADKA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka w części obrębu Osła
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
1000
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
200
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
1,4 km od stacji trafo
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
-
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
1 km droga gminna o nawierzch asfaltowej
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
ok. 2 km od drogi A4
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
-
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

Gromadka
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
bolesławiecki
Gmina:
Commune:
Gromadka
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
60,1479
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
0006
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
256/172
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
1,593
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Osła
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES UCHWAŁA NR XXX/200/12 RADY GMINY GROMADKA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka w części obrębu Osła
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
1000
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
200
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
1,4 km od stacji trafo
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
-
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
1 km droga gminna o nawierzch asfaltowej
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
ok. 2 km od drogi A4
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
-
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

Gromadka
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
bolesławiecki
Gmina:
Commune:
Gromadka
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
60,1479
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
0006
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
256/174
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
4,407
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Osła
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES UCHWAŁA NR XXX/200/12 RADY GMINY GROMADKA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka w części obrębu Osła
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
1000
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
200
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
1,4 km od stacji trafo
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
-
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
1 km droga gminna o nawierzch asfaltowej
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
ok. 2 km od drogi A4
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
-
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

Gromadka
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
bolesławiecki
Gmina:
Commune:
Gromadka
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
60,1479
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
0006
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
256/175
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
9,5144
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Osła
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES UCHWAŁA NR XXX/200/12 RADY GMINY GROMADKA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka w części obrębu Osła
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
1000
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
200
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
1,4 km od stacji trafo
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
-
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
1 km droga gminna o nawierzch asfaltowej
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
ok. 2 km od drogi A4
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
-
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link