gmina Warta Bolesławiecka

Home \ gmina Warta Bolesławiecka

gmina Warta Bolesławiecka

warta-boleslawiecka-5-21

Warta Bolesławiecka
Województwo:
Voivodeship:
wielkopolskie
Powiat:
District:
Bolesławiecki
Gmina:
Commune:
Warta Bolesławiecka
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
0,7349
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
6
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
5/21
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,7349
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Szczytnica
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
Tak
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
do sprawdzenia w |Ewidencji gruntów na mapach zasadniczych
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
do sprawdzenia w |Ewidencji gruntów na mapach zasadniczych
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
do sprawdzenia w |Ewidencji gruntów na mapach zasadniczych
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
do sprawdzenia w |Ewidencji gruntów na mapach zasadniczych
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
100 m do gminnej
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
550 m
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
Bi
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
W MPZP - tak, w Ewidencji gruntów - nie
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

warta-boleslawiecka-145

Warta Bolesławiecka
Województwo:
Voivodeship:
wielkopolskie
Powiat:
District:
Bolesławiecki
Gmina:
Commune:
Warta Bolesławiecka
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
1,8349
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
10
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
145
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
1,3849
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Wilczy Las
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
Tak
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
do sprawdzenia w |Ewidencji gruntów na mapach zasadniczych
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
do sprawdzenia w |Ewidencji gruntów na mapach zasadniczych
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
do sprawdzenia w |Ewidencji gruntów na mapach zasadniczych
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
do sprawdzenia w |Ewidencji gruntów na mapach zasadniczych
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
bezpośrednio przy powiatowej
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
2000 m
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
R IIIb, R Ivb, W
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
W MPZP - tak, w Ewidencji gruntów - nie
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link