gmina Janowice Wielkie

Home \ gmina Janowice Wielkie

gmina Janowice Wielkie

Janowice-Wielkie-mapa

Janowice Wielkie 
Miasto / GminaJanowice Wielkie
Powiat
WojewództwoDolnośląskie
Obecne użytkowanie
Maksymalna dostępna powierzchnia(w jednym kawałku) [ha]
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Autostrada / droga krajowa [km]
Kolej [km]
Porty rzeczne i morskie do 200 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
Budynki i zabudowania na terenie (T/N)

zobacz-mape

pliki-do-pobrania

pliki-do-pobrania

 

Janowice Wielkie
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
jeleniogórski
Gmina:
Commune:
Janowice Wielkie
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
13,3
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
5
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
9/5
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
1,4052
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
gmina Janowice Wielkie, wieś Radomierz
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
-
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
100
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
-
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
100
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
-
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
droga krajowa - przylega, droga gminna wewnetrzna - przylega
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
-
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
IV
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
TAK/YES
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
-
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
-

Janowice Wielkie
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
jeleniogórski
Gmina:
Commune:
Janowice Wielkie
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
13,3
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
5
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
9/7
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
4,3957
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
gmina Janowice Wielkie, wieś Radomierz
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
-
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
100
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
-
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
100
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
-
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
droga krajowa - przylega, droga gminna wewnetrzna - przylega
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
-
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
IV
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
TAK/YES
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
-
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
-

Janowice Wielkie
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
jeleniogórski
Gmina:
Commune:
Janowice Wielkie
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
13,3
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
5
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
4/6
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
7,5045
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
gmina Janowice Wielkie, wieś Radomierz
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
-
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
100
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
-
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
100
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
-
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
droga krajowa - przylega, droga gminna wewnetrzna - przylega
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
-
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
IV
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
TAK/YES
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
-
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
-