gmina Jeżów Sudecki

Home \ gmina Jeżów Sudecki

gmina Jeżów Sudecki

Jeżów Sudecki
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
jeleniogórski
Gmina:
Commune:
Jeżów Sudecki
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
9,1
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
5
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
510/14
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,594
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Jeżów Sudecki, Jeżów Sudecki,
ul. Szybowisko
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
750
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
1100
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
0
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
1100
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
0
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
60 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
V
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
TAK/YES
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
-

Jeżów Sudecki
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
jeleniogórski
Gmina:
Commune:
Jeżów Sudecki
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
9,1
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
5
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
510/22
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,7059
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Jeżów Sudecki, Jeżów Sudecki,
ul. Szybowisko
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
750
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
1100
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
0
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
1100
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
0
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
60 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
V
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
TAK/YES
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
-

Jeżów Sudecki
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
jeleniogórski
Gmina:
Commune:
Jeżów Sudecki
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
9,1
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
5
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
510/65
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
9,6264
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Jeżów Sudecki, Jeżów Sudecki,
ul. Szybowisko
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
750
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
1100
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
0
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
1100
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
0
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
60 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
V
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
TAK/YES
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
-

Jeżów Sudecki
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
jeleniogórski
Gmina:
Commune:
Jeżów Sudecki
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
9,1
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
5
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
510/66
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,4525
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Jeżów Sudecki, Jeżów Sudecki,
ul. Szybowisko
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
750
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
1100
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
0
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
1100
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
0
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
60 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
V
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
TAK/YES
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
-

Jeżów Sudecki
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
jeleniogórski
Gmina:
Commune:
Jeżów Sudecki
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
9,1
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
5
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
411/2
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,7611
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Jeżów Sudecki, Jeżów Sudecki,
ul. Szybowisko
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
750
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
1100
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
0
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
1100
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
0
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
60 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
V
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
TAK/YES
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
-

Jeżów Sudecki
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
jeleniogórski
Gmina:
Commune:
Jeżów Sudecki
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
9,1
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
5
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
411/2
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,7611
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Jeżów Sudecki, Jeżów Sudecki,
ul. Szybowisko
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
750
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
1100
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
0
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
1100
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
0
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
60 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
V
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
TAK/YES
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
-

Jeżów Sudecki
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
jeleniogórski
Gmina:
Commune:
Jeżów Sudecki
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
4,03
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
5
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
251/1
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
4,03
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Jeżów Sudecki, Jeżów Sudecki,
ul. Szybowisko
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
700
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
700
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
400
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
540
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
1000
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
60 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
N,IV,V
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
-