gmina Stara Kamienica

Home \ gmina Stara Kamienica

gmina Stara Kamienica

Stara Kamienica
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
jeleniogórski
Gmina:
Commune:
Stara Kamienica
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
27
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
2
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
306/45
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
33,21
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Gmina Stara Kamienica, Sołectwo Barcinek
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES Uchwała nr XII/90/11 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 sierpnia 2011 r. dla obrębu Barcinek
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
600
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
600
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
0
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
8500
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
0
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
50 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
IVa, IVb
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
-