Jelenia Góra - gmina miejska

Home \ Jelenia Góra – gmina miejska

Jelenia Góra - gmina miejska

 

Jelenia Góra 
Miasto / GminaJelenia Góra
Powiatjeleniogórski
WojewództwoDolnośląskie
Obecne użytkowanie
Maksymalna dostępna powierzchnia(w jednym kawałku) [ha]
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Autostrada / droga krajowa [km]
Kolej [km]
Porty rzeczne i morskie do 200 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
Budynki i zabudowania na terenie (T/N)

zobacz-mape

pliki-do-pobrania

pliki-do-pobrania

 

 

 

 

 

 

Jelenia Góra
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
jeleniogórski
Gmina:
Commune:
Jelenia Góra
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
Miejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
1,6852
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
AM2
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
151/6
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
1,6852
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Jelenia Góra ul. Powstańców Śląskich
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Według zapisów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra - Uchwała nr 245.XXXIV.2016 RMJG z dnia 8.11.2016 przedmiotowa nieruchomość leży na obszarze oznaczonym symbolem P – tereny przemysłowe
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
około 20 m (sieć w drodze graniczącej z działką 151/6 w ulicy Powstańców Śląskich)
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
około 15 m (sieć w drodze graniczącej z działką 151/6 w ulicy Powstańców Śląskich)
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
około 20m (stacja transformatorowa na sąsiedniej działce 151/5)
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
N/A
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
działka graniczy z drogą
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
autostrada A4 -48 km
droga ekspresowa S3 - 38 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
Rodzaj użytków Ba
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
Sprzedaży podlega prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Powstańców Śląskich, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą o nr KW JG1J/00078198/9, tj. działki geodezyjnie oznaczonej numerem 151/6 AM 2 o powierzchni 1,6852 ha.

Właściciel prywatny.
Link do map:
Link to the maps: