gmina Leśna

Home \ gmina Leśna

gmina Leśna

lesna-793-31

Leśna
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
lubański
Gmina:
Commune:
Leśna
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko-wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
1,94
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
21003_4.0001
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
793/31
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,1884
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Leśna, ul. Elizy Orzeszkowej
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES Uchwałą Rady Miejskiej w Leśnej nr XIV/89/2015 z dnia 30.10.2015 r.
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
0
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
0
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
0
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
3150
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
0-100 droga publiczna
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
24
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
Ba
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
Hala magazynowa
Link do map:
Link to the maps:
link

lesna-793-32

Leśna
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
lubański
Gmina:
Commune:
Leśna
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko-wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
1,94
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
21003_4.0001
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
793/32
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,3446
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Leśna, ul. Elizy Orzeszkowej
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES Uchwałą Rady Miejskiej w Leśnej nr XIV/89/2015 z dnia 30.10.2015 r.
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
0
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
0
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
0
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
3150
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
0-100 droga publiczna
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
24
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
Ba
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
-
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
Hala magazynowa
Link do map:
Link to the maps:
link

lesna-793-33

Leśna
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
lubański
Gmina:
Commune:
Leśna
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko-wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
1,94
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
21003_4.0001
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
793/33
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,1884
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Leśna, ul. Elizy Orzeszkowej
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES Uchwałą Rady Miejskiej w Leśnej nr XIV/89/2015 z dnia 30.10.2015 r.
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
0
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
0
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
0
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
3150
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
0-100 droga publiczna
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
24
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
Ba
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
-
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
Hala magazynowa
Link do map:
Link to the maps:
link

grafika-zastepcza

Leśna
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
lubański
Gmina:
Commune:
Leśna
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko-wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
1,94
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
21003_4.0001
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
793/52
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,5994
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Leśna, ul. Elizy Orzeszkowej
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES Uchwałą Rady Miejskiej w Leśnej nr XIV/89/2015 z dnia 30.10.2015 r.
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
0
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
0
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
0
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
3150
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
0-100 droga publiczna
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
24
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
Ba
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
-
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
Hala magazynowa
Link do map:
Link to the maps:
link

grafika-zastepcza

Leśna
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
lubański
Gmina:
Commune:
Leśna
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko-wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
1,94
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
21003_4.0001
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
793/49
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,2588
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Leśna, ul. Elizy Orzeszkowej
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES Uchwałą Rady Miejskiej w Leśnej nr XIV/89/2015 z dnia 30.10.2015 r.
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
0
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
0
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
0
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
3150
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
0-100 droga publiczna
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
24
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
Ba
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
-
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
Hala magazynowa
Link do map:
Link to the maps:
link

lesna-793-35

Leśna
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
lubański
Gmina:
Commune:
Leśna
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko-wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
1,94
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
21003_4.0001
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
793/35
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,2719
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Leśna, ul. Elizy Orzeszkowej
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES Uchwałą Rady Miejskiej w Leśnej nr XIV/89/2015 z dnia 30.10.2015 r.
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
0
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
0
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
0
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
3150
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
0-100 droga publiczna
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
24
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
Ba
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
-
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
Hala magazynowa
Link do map:
Link to the maps:
link

lesna-793-29

Leśna
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
lubański
Gmina:
Commune:
Leśna
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko-wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
1,94
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
21003_4.0001
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
793/29
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,0491
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Leśna, ul. Elizy Orzeszkowej
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES Uchwałą Rady Miejskiej w Leśnej nr XIV/89/2015 z dnia 30.10.2015 r.
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
0
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
0
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
0
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
3150
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
0-100 droga publiczna
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
24
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
Ba
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
-
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
Hala magazynowa
Link do map:
Link to the maps:
link

lesna-595-5

Leśna
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
lubański
Gmina:
Commune:
Leśna
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko-wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
0,74
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
21003_5.0008
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
535/9
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
2,12
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Pobiedna, ul. Nowomiejska
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES Uchwałą Rady Miejskiej w Leśnej nr XIV/89/2015 z dnia 30.10.2015 r.(Dz.Urz.Woj.Doln. poz. 5024 z 2015 r.)Uchwałą Rady Miejskiej w Leśnej nr XIV/89/2015 z dnia 30.10.2015 r.
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
0
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
0
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
0
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
100
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
0-60 droga wewnętrzna, droga publiczna
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
43
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
B
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
-
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link