gmina Lubań

Home \ gmina Lubań

gmina Lubań

luban-6-5

Lubań
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
lubański
Gmina:
Commune:
Lubań
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
5,7632
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
Obr. II AM 9
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
6/5
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
2,12
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Rejon ul. Zawidowskiej
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu obwodnicy zachodniej miasta Lubań
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
jest
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
jest
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
do kilkuset metrów
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
do kilkuset metrów
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
ok. 240 m od drogi wojewódzkiej nr 357 (ul. Leśna)
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
ok. 11 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
RIIIa, RIIIb, RIVb RIIIa, RIIIIb, RIVb, RV
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
TAK/YES
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

luban-1-28

Lubań
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
lubański
Gmina:
Commune:
Lubań
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
5,7632
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
Obr. II AM 9
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
1/28
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
5,15
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Rejon ul. Zawidowskiej
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu obwodnicy zachodniej miasta Lubań
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
jest
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
jest
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
do kilkuset metrów
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
do kilkuset metrów
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
ok. 240 m od drogi wojewódzkiej nr 357 (ul. Leśna)
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
ok. 11 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
RIIIa, RIIIb, RIVb RIIIa, RIIIIb, RIVb, RV
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
TAK/YES
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

luban-5-8

Lubań
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
lubański
Gmina:
Commune:
Lubań
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
0,5217
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
Obr. II AM 9
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
'5/8.
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,5584
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Rejon ul. Zawidowskiej
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu obwodnicy zachodniej miasta Lubań
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
jest
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
jest
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
do kilkuset metrów
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
do kilkuset metrów
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
ok. 380 m od drogi wojewódzkiej nr 357 (ul. Leśna)
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
ok. 11 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
RIIIa
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
TAK/YES
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

luban-2-8

Lubań
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
lubański
Gmina:
Commune:
Lubań
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
1,0861
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
Obr. II AM 9
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
'2/8.
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
1,6848
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Rejon ul. Zawidowskiej
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu obwodnicy zachodniej miasta Lubań
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
jest
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
jest
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
do kilkuset metrów
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
do kilkuset metrów
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
ok. 280 m od drogi wojewódzkiej nr 357 (ul. Leśna)
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
ok. 11 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
RIIIa, RIIIb, RIVa
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
TAK/YES
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

luban-11

Lubań
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
lubański
Gmina:
Commune:
Lubań
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
1,1859
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
Obr. V AM 24
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
11
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
1,1859
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Rejon ul. Leśnej
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
Tak
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
jest
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
jest
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
do kilkuset metrów
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
do kilkuset metrów
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
ok. 240 m od drogi wojewódzkiej nr 365 (ul. Leśna)
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
ok. 14 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
RIVa, PsIV, ŁIII
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
TAK/YES
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

luban-15

Lubań
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
lubański
Gmina:
Commune:
Lubań
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
5,8908
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
Obr. V AM 24
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
15
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,63
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Rejon ul. Leśnej
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
Tak
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
jest
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
jest
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
do kilkuset metrów
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
do kilkuset metrów
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
ok. 240 m od drogi wojewódzkiej nr 365 (ul. Leśna)
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
ok. 14 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
RIVa, PsIV, ŁIII
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
TAK/YES
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

luban-16

Lubań
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
lubański
Gmina:
Commune:
Lubań
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
5,8908
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
Obr. V AM 24
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
16
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,88
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Rejon ul. Leśnej
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
Tak
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
jest
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
jest
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
do kilkuset metrów
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
do kilkuset metrów
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
ok. 700 m od drogi wojewódzkiej nr 365 (ul. Leśna)
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
ok. 14 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
RIVa, PsIV, ŁIII
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
TAK/YES
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

luban-18-2

Lubań
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
lubański
Gmina:
Commune:
Lubań
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
5,8908
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
Obr. V AM 24
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
18
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,77
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Rejon ul. Leśnej
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
Tak
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
jest
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
jest
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
do kilkuset metrów
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
do kilkuset metrów
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
ok. 700 m od drogi wojewódzkiej nr 365 (ul. Leśna)
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
ok. 14 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
RIVa, PsIV, ŁIII
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
TAK/YES
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

grafika-zastepcza

Lubań
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
lubański
Gmina:
Commune:
Lubań
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
5,8908
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
Obr. V AM 24
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
22
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
2,02
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Rejon ul. Leśnej
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
Tak
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
jest
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
jest
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
do kilkuset metrów
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
do kilkuset metrów
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
ok. 700 m od drogi wojewódzkiej nr 365 (ul. Leśna)
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
ok. 14 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
RIVa, PsIV, ŁIII
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
TAK/YES
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

grafika-zastepcza

Lubań
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
lubański
Gmina:
Commune:
Lubań
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
5,8908
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
Obr. V AM 24
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
25
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
1,02
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Rejon ul. Leśnej
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
Tak
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
jest
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
jest
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
do kilkuset metrów
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
do kilkuset metrów
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
ok. 700 m od drogi wojewódzkiej nr 365 (ul. Leśna)
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
ok. 14 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
RIVa, PsIV, ŁIII
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
TAK/YES
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

grafika-zastepcza

Lubań
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
lubański
Gmina:
Commune:
Lubań
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
5,8908
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
Obr. V AM 24
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
26
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,15
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Rejon ul. Leśnej
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
Tak
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
jest
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
jest
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
do kilkuset metrów
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
do kilkuset metrów
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
ok. 700 m od drogi wojewódzkiej nr 365 (ul. Leśna)
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
ok. 14 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
RIVa, PsIV, ŁIII
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
TAK/YES
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

grafika-zastepcza

Lubań
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
lubański
Gmina:
Commune:
Lubań
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
5,8908
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
Obr. V AM 24
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
29
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,42
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Rejon ul. Leśnej
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
Tak
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
jest
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
jest
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
do kilkuset metrów
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
do kilkuset metrów
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
ok. 700 m od drogi wojewódzkiej nr 365 (ul. Leśna)
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
ok. 14 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
RIVa, PsIV, ŁIII
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
TAK/YES
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link