gmina Olszyna

Home \ gmina Olszyna

gmina Olszyna

olszyna-1055

Olszyna
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
lubański
Gmina:
Commune:
Olszyna
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
-
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
Olszyna
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
1055
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,63
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
gmina Olszyna,misto Olszyna, ul. 3 Maja (teren po byłym basenie)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES uchwała nr XI/54/2016 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 26 października 2016 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 14 listopada 2016 r., poz.5088 - działa w planie ma przeznaczenie -1 UP - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
0m - sieć wodociągowa w drodze gminnej
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
0m - sieć kanalizacyjnej w drodze gminnej
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
0m - energia elektryczna w działce
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
0m - sieć gazowa w drodze
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
Działka ustytuowana przy dzrodze gminnej
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
25
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
klasy użytku - Bz, N
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

olszyna-125

Olszyna
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
lubański
Gmina:
Commune:
Olszyna
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
-
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
Olszyna
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
125
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
3,27
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
gmina Olszyna,misto Olszyna, ul. 1- Maja (teren po byłych kamienołomach)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES uchwała nr IX/55/2003 Rady Gminy z dnia 10.12.2003 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 02.02.2004 r. nr 19, poz. 365. działka przeznaczona jest na Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN 1, Tereny zieleni parkowej - ZP2, Tereny wód powierzchniowych - W
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
0m - sieć wodociągowa w drodze gminnej
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
0m - sieć kanalizacyjnej w drodze gminnej
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
0m - energia elektryczna w działce
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
0m - sieć gazowa w drodze
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
Działka ustytuowana przy dzrodze gminnej
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
25
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
klasy użytku - N
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

olszyna-979-16

Olszyna
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
lubański
Gmina:
Commune:
Olszyna
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
-
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
Olszyna
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
979/16
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
1,1862
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
gmina Olszyna,misto Olszyna, ul. Asnyka (teren po byłej Szkole Podstawowej Nr 1 ) dziłaka zabudowana
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES uchwała nr IX/55/2003 Rady Gminy z dnia 10.12.2003 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 02.02.2004 r. nr 19, poz. 365 oraz ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr V/20/2018 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 30 maja 2018 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 14 czerwca 2018 r., poz.3081 - przeznaczona jest na - Tereny Usług Publicznych symbol planu - UP
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
0m - sieć wodociągowa w doprowadzona do budynku
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
0m - sieć wodociągowa w doprowadzona do budynku
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
0m - energia elektryczna w działce
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
0m - sieć gazowa w drodze
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
Działka ustytuowana przy dzrodze gminnej
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
25
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
klasy użytku Bi, Bz
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

olszyna-357-55

Olszyna
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
lubański
Gmina:
Commune:
Olszyna
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
-
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
Olszyna
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
357/55
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
6,47
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
gmina Olszyna,misto Olszyna, przy drodze krajowej Nr 30, działka niezabudowana
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES uchwała nr IX/55/2003 Rady Gminy z dnia 10.12.2003 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 02.02.2004 r. nr 19, poz. 365 oraz ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr V/20/2018 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 30 maja 2018 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 14 czerwca 2018 r., poz.3081 - przeznaczona jest na - Tereny Usług Publicznych symbol planu - UP
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
0m - sieć wodociągowa w drodze gminnej
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
0m - sieć wodociągowa w drodze gminnej
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
0m - energia elektryczna w działce
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
0m - sieć gazowa w drodze
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
Działka ustytuowana przy dzrodze gminnej
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
25
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
klasy użytku - Ps III, -Ps IV, W
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

olszyna-684-1

Olszyna
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
lubański
Gmina:
Commune:
Olszyna
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
-
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
Olszyna
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
684/1
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,808
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
gmina Olszyna,misto Olszyna, przy drodze krajowej Nr 30, działka niezabudowana
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES uchwała nr X/50/2014 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 29 października 2014 r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 26 listopada 2014 r., poz.5064 oraz ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr XIV/67/2015 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 25 listopada 2015 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskie w dniu 7 stycznia 2016 r. , poz. 73. - Tereny sportu i rekreacji - 1US
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
0m - sieć wodociągowa w drodze gminnej
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
0m - sieć wodociągowa w drodze gminnej
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
0m - energia elektryczna w działce
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
0m - sieć gazowa w drodze
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
Działka ustytuowana przy dzrodze gminnej
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
25
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
klasy użytku Br-Ps III, Ps IV, W
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

olszyna-1235

Olszyna
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
lubański
Gmina:
Commune:
Olszyna
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
-
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
Olszyna
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
1235
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
2,69
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
gmina Olszyna,misto Olszyna, ul. Legnicka (teren niezabudowany)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES uchwała nr X/50/2014 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 29 października 2014 r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 26 listopada 2014 r., poz.5064 oraz ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr XIV/67/2015 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 25 listopada 2015 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskie w dniu 7 stycznia 2016 r. , poz. 73. - Tereny sportu i rekreacji - 1US
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
0m - sieć wodociągowa w drodze gminnej
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
0m - sieć wodociągowa w drodze gminnej
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
0m - energia elektryczna w działce
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
0m - sieć gazowa w drodze
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
Działka ustytuowana przy dzrodze gminnej
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
25
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
klasy użytku Bz
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

olszyna-590-3

Olszyna
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
lubański
Gmina:
Commune:
Olszyna
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
-
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
Olszyna
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
590/3
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
2,69
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
gmina Olszyna,misto Olszyna, ul. Legnicka (teren niezabudowany)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES uchwała nr X/50/2014 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 29 października 2014 r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 26 listopada 2014 r., poz.5064 oraz ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr XIV/67/2015 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 25 listopada 2015 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskie w dniu 7 stycznia 2016 r. , poz. 73. - Tereny sportu i rekreacji - 1US
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
0m - sieć wodociągowa w drodze gminnej
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
0m - sieć wodociągowa w drodze gminnej
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
0m - energia elektryczna w działce
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
0m - sieć gazowa w drodze
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
Działka ustytuowana przy dzrodze gminnej
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
25
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
klasy użytku - R IIIa, R IIIb, RIVa, RIVb, Ł IV, Ł V
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

olszyna-357-59

Olszyna
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
lubański
Gmina:
Commune:
Olszyna
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
-
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
Olszyna
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
357/59
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
21,9651
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
gmina Olszyna,misto Olszyna, obok Pałacu przy ul. Chopina działka niezabudowana własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES uchwała nr IX/55/2003 Rady Gminy z dnia 10.12.2003 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 02.02.2004 r. nr 19, poz. 365. działka przeznaczona jest na Tereny usług komercyjnych - Symbol planu U 5 orazTereny funkcji mieszanej – mieszkaniowej oraz usługowo-produkcyjnej - Symbol planu MR 3 1
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
0m - sieć wodociągowa w drodze gminnej
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
0m - sieć wodociągowa w drodze gminnej
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
0m - energia elektryczna w działce
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
0m - sieć gazowa w drodze
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
Działka ustytuowana przy dzrodze gminnej
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
25
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
klasy użytku - R IIIb, Ł III, W
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

olszyna-357-12

Olszyna
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
lubański
Gmina:
Commune:
Olszyna
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
-
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
Olszyna
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
357/12
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
1,2008
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
gmina Olszyna,misto Olszyna, obok Pałacu przy ul. Chopina działka niezabudowana własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES uchwała nr IX/55/2003 Rady Gminy z dnia 10.12.2003 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 02.02.2004 r. nr 19, poz. 365. działka przeznaczona jest na 2. Tereny usług komercyjnych - Symbol planu U 5
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
0m - sieć wodociągowa w drodze gminnej
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
0m - sieć wodociągowa w drodze gminnej
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
0m - energia elektryczna w działce
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
0m - sieć gazowa w drodze
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
Działka ustytuowana przy dzrodze gminnej
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
25
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
klasy użytku - R IIIb
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

olszyna-710-59

Olszyna
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
lubański
Gmina:
Commune:
Olszyna
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
-
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
Olszyna
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
710/59
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
1,6153
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
gmina Olszyna,misto Olszyna, działka niezabudowanausytuowana w mieście Olszyna obok dziiałki 710/59 własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES Uchwała nr XI/54/2016 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 26 października 2016 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 14 listopada 2016 r., poz.5088 działka przeznaczona jest na : teren usług sportu i rekreacji symbol planu - 1 US
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
0m - sieć wodociągowa w drodze gminnej
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
0m - sieć wodociągowa w drodze gminnej
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
0m - energia elektryczna w działce
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
0m - sieć gazowa w drodze
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
Działka ustytuowana przy dzrodze gminnej
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
25
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
klasy użytku Ps III, Ps IV, W
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

olszyna-710-65

Olszyna
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
lubański
Gmina:
Commune:
Olszyna
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
-
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
Olszyna
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
710/65
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,2431
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
gmina Olszyna,misto Olszyna, działka niezabudowana usytuowana w mieście Olszyna w pobliżu stadionu własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YESUchwała nr XI/54/2016 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 26 października 2016 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 14 listopada 2016 r., poz.5088 działka przeznaczona jest na : teren usług sportu i rekreacji symbol planu - 1 US
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
0m - sieć wodociągowa w drodze gminnej
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
0m - sieć wodociągowa w drodze gminnej
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
0m - energia elektryczna w działce
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
0m - sieć gazowa w drodze
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
Działka ustytuowana przy dzrodze gminnej
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
25
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
klasy użytku Br- Ps IV
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

olszyna-357-28

Olszyna
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
lubański
Gmina:
Commune:
Olszyna
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
-
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
Olszyna
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
357/28
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
4,8661
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
gmina Olszyna,misto Olszyna, obok Pałacu przy ul. Chopina działka niezabudowana własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES uchwała nr IX/55/2003 Rady Gminy z dnia 10.12.2003 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 02.02.2004 r. nr 19, poz. 365. działka przeznaczona jest na 2. Tereny usług komercyjnych - Symbol planu U 5
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
0m - sieć wodociągowa w drodze gminnej
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
0m - sieć wodociągowa w drodze gminnej
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
0m - energia elektryczna w działce
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
0m - sieć gazowa w drodze
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
Działka ustytuowana przy dzrodze gminnej
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
25
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
klasy użytku - Ł III, Ł IV
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

olszyna-357-37

Olszyna
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
lubański
Gmina:
Commune:
Olszyna
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
-
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
Olszyna
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
357/37
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
7,6533
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
gmina Olszyna,misto Olszyna, obok Pałacu przy ul. Chopina działka niezabudowana własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES część działki jest określona w planie w uchwale nr IX/55/2003 Rady Gminy z dnia 10.12.2003 r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 02.02.2004 r. nr 19, poz. 365. działka przeznaczona jest na 2. Tereny usług komercyjnych - Symbol planu U 5 , a część działki jest w uchwała nr XI/54/2016 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 26 października 2016 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 14 listopada 2016 r., poz.5088 - działa w planie ma przeznaczenie - 1UP- tereny usług publicznych:
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
0m - sieć wodociągowa w drodze gminnej
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
0m - sieć wodociągowa w drodze gminnej
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
0m - energia elektryczna w działce
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
0m - sieć gazowa w drodze
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
Działka ustytuowana przy dzrodze gminnej
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
25
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
klasy użytku - R IIIb, RIVa, Ł III, Ł IV, LsIV, dr
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link