gmina Siekierczyn - gmina wiejsko-miejska

Home \ gmina Siekierczyn – gmina wiejsko-miejska

gmina Siekierczyn

siekierczyn-374

Siekierczyn
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
lubański
Gmina:
Commune:
Siekierczyn
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko-wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
0,86
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
6
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
374
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,86
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Gmina Siekierczyn, Zaręba ul. Kolejowa
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
550
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
550
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
-
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
20
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
0, wewnętrzna
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
20 km, autostrada A4
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
ŁIV, RIIIb, ŁIII
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
www.bip.siekierczyn.pl Zakładka - system informacji przestrzennej
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

siekierczyn-613-1

Siekierczyn
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
lubański
Gmina:
Commune:
Siekierczyn
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
8,31
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
6
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
613/1
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
9,13
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Gmina Siekierczyn, Zaręba ul. Kolejowa
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
550
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
550
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
-
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
20
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
0, wewnętrzna
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
20 km, autostrada A4
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
RIIIa, ŁV, N, LsV, RIVa, RIIIb
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
www.bip.siekierczyn.pl Zakładka - system informacji przestrzennej
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

siekierczyn-402

Siekierczyn
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
lubański
Gmina:
Commune:
Siekierczyn
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
0,39
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
6
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
402
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,39
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Gmina Siekierczyn, Zaręba ul. Kolejowa
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
550
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
550
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
-
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
20
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
0, wewnętrzna
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
20 km, autostrada A4
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
RIIIa, ŁV, N, LsV, RIVa, RIIIb
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
www.bip.siekierczyn.pl Zakładka - system informacji przestrzennej
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

siekierczyn-373

Siekierczyn
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
lubański
Gmina:
Commune:
Siekierczyn
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
0,54
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
6
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
373
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,54
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Gmina Siekierczyn, Zaręba ul. Kolejowa
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
550
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
550
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
-
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
20
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
0, wewnętrzna
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
20 km, autostrada A4
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
RIIIa, ŁV, N, LsV, RIVa, RIIIb
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
www.bip.siekierczyn.pl Zakładka - system informacji przestrzennej
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

siekierczyn-395

Siekierczyn
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
lubański
Gmina:
Commune:
Siekierczyn
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
0,7
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
6
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
395
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,7
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Gmina Siekierczyn, Zaręba ul. Kolejowa
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
550
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
550
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
-
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
20
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
0, wewnętrzna
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
20 km, autostrada A4
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
RIIIb, RIVb
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
www.bip.siekierczyn.pl Zakładka - system informacji przestrzennej
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

siekierczyn-398

Siekierczyn
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
lubański
Gmina:
Commune:
Siekierczyn
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
0,85
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
6
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
398
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,85
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Gmina Siekierczyn, Zaręba ul. Kolejowa
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
550
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
550
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
-
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
20
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
0, wewnętrzna
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
20 km, autostrada A4
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
RIIIa, ŁV, N, LsV, RIVa, RIIIb
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
www.bip.siekierczyn.pl Zakładka - system informacji przestrzennej
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

siekierczyn-396

Siekierczyn
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
lubański
Gmina:
Commune:
Siekierczyn
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
0,45
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
6
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
396
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,45
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Gmina Siekierczyn, Zaręba ul. Kolejowa
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
550
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
550
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
-
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
20
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
0, wewnętrzna
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
20 km, autostrada A4
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
RIIIb
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
www.bip.siekierczyn.pl Zakładka - system informacji przestrzennej
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

siekierczyn-399-1

Siekierczyn
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
lubański
Gmina:
Commune:
Siekierczyn
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
1,15
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
6
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
399/1
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
1,15
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Gmina Siekierczyn, Zaręba ul. Kolejowa
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
550
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
550
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
-
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
20
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
0, wewnętrzna
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
20 km, autostrada A4
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
RIIIb
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
www.bip.siekierczyn.pl Zakładka - system informacji przestrzennej
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link