gmina Gryfów Śląski - gmina miejsko-wiejska

Home \ gmina Gryfów Śląski – gmina miejsko-wiejska

gmina Gryfów Śląski

 

Gryfów Śląski 
Miasto / GminaGryfów Śląski
Powiatlwówecki
WojewództwoDolnośląskie
Obecne użytkowanierolnicze
Maksymalna dostępna powierzchnia(w jednym kawałku) [ha]
3.4060 ha
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennegoteren produkcyjny
Autostrada / droga krajowa [km]Teren graniczy z drogą krajową nr 30, na którą ma dostęp poprzez gminną działkę
drogową nr 42.
Kolej [km]2 km
Porty rzeczne i morskie do 200 km2 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]Wrocław ok. 130 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]Wrocław ok. 130 km
Budynki i zabudowania na terenie (T/N)N

zobacz-mape

pliki-do-pobrania

pliki-do-pobrania

grafika-zastepcza

Gryfów Śląski
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
lwówecki
Gmina:
Commune:
Gryfów Śląski
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko-wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
0,97
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
Ubocze
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
821/2
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,97
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
sołectwo Ubocze
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
100
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
250
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
10
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
250
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
Bezposrednio z drogi gminnej
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
27,8 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
R IIIb, Ł, Ps, W, Bp
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
TAK/YES
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
-
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link