gmina Lubomierz - gmina miejsko-wiejska

Home \ gmina Lubomierz – gmina miejsko-wiejska

gmina Lubomierz

 

lubomierz-30-54

Lubomierz
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
lwówecki
Gmina:
Commune:
Lubomierz
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
Miejsko-wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
7,1987
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
0002 Lubomierz II
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
30/54
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,5723
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
miasto Lubomierz
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
1035
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
1035
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
10
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
NIE/NO
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
15 m
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
4 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
Bi
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

lubomierz-18-5

Lubomierz
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
lwówecki
Gmina:
Commune:
Lubomierz
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
Miejsko-wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
7,1987
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
0002 Lubomierz II
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
18/5
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
1,1302
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
miasto Lubomierz
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
1136
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
1136
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
0
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
NIE/NO
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
5 m
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
4 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
Bi
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

lubomierz-147

Lubomierz
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
lwówecki
Gmina:
Commune:
Lubomierz
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
Miejsko-wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
7,1987
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
Lubomierz I
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
147
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,5971
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
miasto Lubomierz
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
1000
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
1000
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
100
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
NIE/NO
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
25 m
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
4 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
R-IVa Ł-IV
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

lubomierz-90

Lubomierz
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
lwówecki
Gmina:
Commune:
Lubomierz
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
Miejsko-wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
7,1987
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
Lubomierz I
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
90
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,4843
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
miasto Lubomierz
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
900
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
900
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
200
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
NIE/NO
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
5 m
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
4 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
PS IV W
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link