gmina Lwówek Śląski - gmina miejsko-wiejska

Home \ gmina Lwówek Śląski – gmina miejsko-wiejska

gmina Lwówek Śląski

 

Lwówek Śląski 
Miasto / GminaLwówek Śląski
Powiatlwówecki
WojewództwoDolnośląskie
Obecne użytkowanierolnicze
Maksymalna dostępna powierzchnia(w jednym kawałku) [ha]
8,6613 ha
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennegoteren zabudowy produkcyjnej i usługowej
Autostrada / droga krajowa [km]autostrada A4 – 33 km
Kolej [km]2 km
Porty rzeczne i morskie do 200 kmWrocław - 116 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]Wrocław - 116 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]Wrocław - 116 km
Budynki i zabudowania na terenie (T/N)N

zobacz-mape

pliki-do-pobrania

pliki-do-pobrania

 

lwowek-slaski-542

Lwówek Śląski
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
lwówecki
Gmina:
Commune:
Lwówek Śląski
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
MIEJKO-WIEJSKA
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
8,66 ha
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
1
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
542
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,75
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Lwówek Śląski ul. Oświęcimska
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES Tak, przedmiotowe działki objęte są planem 5 P/U, Uchwała nr XIII/110/11 z dn. 22.12.2011r.
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
Przedmiotowe działki przylegają do sieci wodociągowej, wzdłuż ul. Óświęcimskiej
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
Przedmiotowe działki przylegają do sieci wodociągowej, wzdłuż ul. Óświęcimskiej
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
Przedmiotowe działki przylegają do sieci wodociągowej, wzdłuż ul. Óświęcimskiej
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
Ok. 280m od ul. Jana Pawła II oraz ok. 250 m od ul. Oświęcimskiej
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
Przy drodze gminnej i przy drodze powiatowej
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
40 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
542 - ŁIII, 541-RIIIb, 540-dr, 534/2- RIIIa, 534/1 - RIIIa, 535 - dr, 536-RIIIa, Bi
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
TAK/YES
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

lwowek-slaski-541

Lwówek Śląski
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
lwówecki
Gmina:
Commune:
Lwówek Śląski
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
MIEJKO-WIEJSKA
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
8,66 ha
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
1
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
541
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
1,64
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Lwówek Śląski ul. Oświęcimska
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES Tak, przedmiotowe działki objęte są planem 5 P/U, Uchwała nr XIII/110/11 z dn. 22.12.2011r.
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
Przedmiotowe działki przylegają do sieci wodociągowej, wzdłuż ul. Óświęcimskiej
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
Przedmiotowe działki przylegają do sieci wodociągowej, wzdłuż ul. Óświęcimskiej
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
Przedmiotowe działki przylegają do sieci wodociągowej, wzdłuż ul. Óświęcimskiej
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
Ok. 280m od ul. Jana Pawła II oraz ok. 250 m od ul. Oświęcimskiej
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
Przy drodze gminnej i przy drodze powiatowej
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
40 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
542 - ŁIII, 541-RIIIb, 540-dr, 534/2- RIIIa, 534/1 - RIIIa, 535 - dr, 536-RIIIa, Bi
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
TAK/YES
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

lwowek-slaski-534-2

Lwówek Śląski
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
lwówecki
Gmina:
Commune:
Lwówek Śląski
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
MIEJKO-WIEJSKA
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
8,66 ha
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
1
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
534/2
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
2,91
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Lwówek Śląski ul. Oświęcimska
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES Tak, przedmiotowe działki objęte są planem 5 P/U, Uchwała nr XIII/110/11 z dn. 22.12.2011r.
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
Przedmiotowe działki przylegają do sieci wodociągowej, wzdłuż ul. Óświęcimskiej
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
Przedmiotowe działki przylegają do sieci wodociągowej, wzdłuż ul. Óświęcimskiej
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
Przedmiotowe działki przylegają do sieci wodociągowej, wzdłuż ul. Óświęcimskiej
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
Ok. 280m od ul. Jana Pawła II oraz ok. 250 m od ul. Oświęcimskiej
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
Przy drodze gminnej i przy drodze powiatowej
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
40 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
542 - ŁIII, 541-RIIIb, 540-dr, 534/2- RIIIa, 534/1 - RIIIa, 535 - dr, 536-RIIIa, Bi
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
TAK/YES
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

lwowek-slaski-534-1

Lwówek Śląski
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
lwówecki
Gmina:
Commune:
Lwówek Śląski
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
MIEJKO-WIEJSKA
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
8,66 ha
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
1
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
534/1
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,06
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Lwówek Śląski ul. Oświęcimska
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES Tak, przedmiotowe działki objęte są planem 5 P/U, Uchwała nr XIII/110/11 z dn. 22.12.2011r.
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
Przedmiotowe działki przylegają do sieci wodociągowej, wzdłuż ul. Óświęcimskiej
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
Przedmiotowe działki przylegają do sieci wodociągowej, wzdłuż ul. Óświęcimskiej
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
Przedmiotowe działki przylegają do sieci wodociągowej, wzdłuż ul. Óświęcimskiej
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
Ok. 280m od ul. Jana Pawła II oraz ok. 250 m od ul. Oświęcimskiej
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
Przy drodze gminnej i przy drodze powiatowej
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
40 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
542 - ŁIII, 541-RIIIb, 540-dr, 534/2- RIIIa, 534/1 - RIIIa, 535 - dr, 536-RIIIa, Bi
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
TAK/YES
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

lwowek-slaski-536

Lwówek Śląski
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
lwówecki
Gmina:
Commune:
Lwówek Śląski
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
MIEJKO-WIEJSKA
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
8,66 ha
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
1
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
536
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
3,08
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Lwówek Śląski ul. Oświęcimska
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES Tak, przedmiotowe działki objęte są planem 5 P/U, Uchwała nr XIII/110/11 z dn. 22.12.2011r.
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
Przedmiotowe działki przylegają do sieci wodociągowej, wzdłuż ul. Óświęcimskiej
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
Przedmiotowe działki przylegają do sieci wodociągowej, wzdłuż ul. Óświęcimskiej
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
Przedmiotowe działki przylegają do sieci wodociągowej, wzdłuż ul. Óświęcimskiej
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
Ok. 280m od ul. Jana Pawła II oraz ok. 250 m od ul. Oświęcimskiej
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
Przy drodze gminnej i przy drodze powiatowej
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
40 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
542 - ŁIII, 541-RIIIb, 540-dr, 534/2- RIIIa, 534/1 - RIIIa, 535 - dr, 536-RIIIa, Bi
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
TAK/YES
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link