gmina Mirsk - gmina miejsko-wiejska

Home \ gmina Mirsk – gmina miejsko-wiejska

gmina Mirsk

 

Mirsk 
Miasto / GminaMirsk
Powiatlwówecki
WojewództwoDolnośląskie
Obecne użytkowanieteren nieużytkowany
Maksymalna dostępna powierzchnia(w jednym kawałku) [ha]
1 -1,9971 ha
2 - 3,7956 ha
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennegotereny obiektów produkcyjnych, składów
i magazynów, tereny zabudowy usługowej

Uchwała nr LVI/586/23 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 25 maja 2023 r.
Autostrada / droga krajowa [km]13 km -droga krajowa nr 30
Kolej [km]stacja PKP oddalona o około 900 m
Porty rzeczne i morskie do 200 kmWrocław ok. 130 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]Wrocław ok. 130 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]Wrocław ok. 130 km
Budynki i zabudowania na terenie (T/N)N

zobacz-mape

pliki-do-pobrania

pliki-do-pobrania

Mirsk
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
lwówecki
Gmina:
Commune:
Mirsk
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko-wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
0,8444
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
021204_4.0002, Mirsk 2
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
485/19
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,8444
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Mirsk - wjazd od strony Alei Wojska Polskiego lub Przedmieścia
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES Uchwała nr LVI/586/23 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 25 maja 2023 r.

tereny obiektów produkcyjnych, składów
i magazynów, tereny zabudowy usługowej
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
wyprowadzona na tere działki na ok. 1 m
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
wyprowadzona na tere działki na ok. 1 m
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
wyprowadzona na tere działki na ok. 1 m

Tereny działek objętych SSE uzbrojone są w kanał technologiczny 4 otworowy (ttx4) do instalowania linii energetycznej, przewodów telefonicznych i internetowych wraz z rezerwą.
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
brak sieci gazowej
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
bezpośrednie sąsiedztwo z drogą wewnętrzną o nawierzchni bitumicznej
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
40 km- autostrada A4; 70 km - droga expresowa S3 Legnica
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
Ba - tereny przemysłowe
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

mirsk-485-20

Mirsk
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
lwówecki
Gmina:
Commune:
Mirsk
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko-wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
1,1527
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
021204_4.0002, Mirsk 2
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
485/20
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
1,1527
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Mirsk - wjazd od strony Alei Wojska Polskiego lub Przedmieścia
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES Uchwała nr LVI/586/23 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 25 maja 2023 r.

tereny obiektów produkcyjnych, składów
i magazynów, tereny zabudowy usługowej
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
wyprowadzona na tere działki na ok. 1 m
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
wyprowadzona na tere działki na ok. 1 m
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
wyprowadzona na tere działki na ok. 1 m

Tereny działek objętych SSE uzbrojone są w kanał technologiczny 4 otworowy (ttx4) do instalowania linii energetycznej, przewodów telefonicznych i internetowych wraz z rezerwą.
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
brak sieci gazowej
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
bezpośrednie sąsiedztwo z drogą wewnętrzną o nawierzchni bitumicznej
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
40 km- autostrada A4; 70 km - droga expresowa S3 Legnica
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
Ba - tereny przemysłowe
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

Mirsk
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
lwówecki
Gmina:
Commune:
Mirsk
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
MIEJKO-WIEJSKA
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
0,4547
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
021204_4.0002, Mirsk 2
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
485/23
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,4547
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Mirsk - wjazd od strony Alei Wojska Polskiego lub Przedmieścia
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES Uchwała nr LVI/586/23 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 25 maja 2023 r.

tereny obiektów produkcyjnych, składów
i magazynów, tereny zabudowy usługowej
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
wyprowadzona na tere działki na ok. 1 m
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
wyprowadzona na tere działki na ok. 1 m
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
-wyprowadzona na tere działki na ok. 1 m

Tereny działek objętych SSE uzbrojone są w kanał technologiczny 4 otworowy (ttx4) do instalowania linii energetycznej, przewodów telefonicznych i internetowych wraz z rezerwą.
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
NIE/NO
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
bezpośrednie sąsiedztwo z drogą wewnętrzną o nawierzchni bitumicznej
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
40 km- autostrada A4; 70 km - droga expresowa S3 Legnica
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
Ba - tereny przemysłowe
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

mirsk-485-24

Mirsk
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
lwówecki
Gmina:
Commune:
Mirsk
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
MIEJKO-WIEJSKA
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
0,5309
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
021204_4.0002, Mirsk 2
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
485/24
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,5309
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Mirsk - wjazd od strony Alei Wojska Polskiego lub Przedmieścia
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES Uchwała nr LVI/586/23 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 25 maja 2023 r.

tereny obiektów produkcyjnych, składów
i magazynów, tereny zabudowy usługowej
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
wyprowadzona na tere działki na ok. 1 m
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
wyprowadzona na tere działki na ok. 1 m
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
-wyprowadzona na tere działki na ok. 1 m

Tereny działek objętych SSE uzbrojone są w kanał technologiczny 4 otworowy (ttx4) do instalowania linii energetycznej, przewodów telefonicznych i internetowych wraz z rezerwą.
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
NIE/NO
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
bezpośrednie sąsiedztwo z drogą wewnętrzną o nawierzchni bitumicznej
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
40 km- autostrada A4; 70 km - droga expresowa S3 Legnica
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
Ba - tereny przemysłowe
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

mirsk-485-26

Mirsk
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
lwówecki
Gmina:
Commune:
Mirsk
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
MIEJKO-WIEJSKA
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
2,4136*

*powierzchnia 3177 m2 wyłączona z oferty, objęta umową dzierżawy
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
021204_4.0002, Mirsk 2
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
485/26
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
2,4136
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Mirsk - wjazd od strony Alei Wojska Polskiego lub Przedmieścia
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES Uchwała nr LVI/586/23 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 25 maja 2023 r.

tereny obiektów produkcyjnych, składów
i magazynów, tereny zabudowy usługowej
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
wyprowadzona na tere działki na ok. 1 m
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
wyprowadzona na tere działki na ok. 1 m
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
-wyprowadzona na tere działki na ok. 1 m

Tereny działek objętych SSE uzbrojone są w kanał technologiczny 4 otworowy (ttx4) do instalowania linii energetycznej, przewodów telefonicznych i internetowych wraz z rezerwą.
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
NIE/NO
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
bezpośrednie sąsiedztwo z drogą wewnętrzną o nawierzchni bitumicznej
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
40 km- autostrada A4; 70 km - droga expresowa S3 Legnica
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
Ba - tereny przemysłowe
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

Mirsk
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
lwówecki
Gmina:
Commune:
Mirsk
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
MIEJSKO-WIEJSKA
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
CZĘŚĆ DZIAŁKI PO LEWEJ STRONIE OD DROGI WEWNĘTRZNEJ
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
021204_4.0001, MIRSK 1
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
526
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
12,0035
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
MIRSK - WJAZD OD DROGI POWIATOWEJ 2423 D - UL. CHOPINA
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK, POSIADA GO WYŁĄCZNIE MIASTO MIRSK (OBRĘB MIRSK 1, 2, 3)
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
BRAK
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
BRAK
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
BRAK - możliwość podłączenia
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
BRAK
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
BEZPOŚREDNIE SĄSIEDZTWO Z DROGĄ GMINNĄ O NAWIERZCHNI SZUTROWEJ
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
OKOŁO 42 KM - AUTOSTRADA A4; 72 KM - DROGA EXPRESOWA
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
RIVa-grunty orne, ŁIII-łąki trwałe, ŁIV-łąki trwałe, ŁV-łąki trwałe, LsIV-lasy
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
TAK/YES
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:

Mirsk
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
lwówecki
Gmina:
Commune:
Mirsk
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
MIEJSKO-WIEJSKA
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
TEREN OBJĘTY UMOWĄ REKULTYWACJI DO DNIA 30 KWIETNIA 2019 R.
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
021204_4.0001, MIRSK 1
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
527
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
1,5033
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
MIRSK - WJAZD OD DROGI POWIATOWEJ 2423 D - UL. CHOPINA
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK, POSIADA GO WYŁĄCZNIE MIASTO MIRSK (OBRĘB MIRSK 1, 2, 3)
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
BRAK
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
BRAK
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
BRAK - możliwość podłączenia
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
BRAK
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
BEZPOŚREDNIE SĄSIEDZTWO Z DROGĄ WEWNĘTRZNĄ Z BLOKÓW BETONOWYCH NA DZIAŁCE NR 526 ORAZ Z DROGĄ GMINNĄ DZIAŁKA 587- NIEPRZEJEZDNA
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
OKOŁO 42 KM - AUTOSTRADA A4; 72 KM - DROGA EXPRESOWA
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
Ba-tereny przemysłowe
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
-

Mirsk
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
lwówecki
Gmina:
Commune:
Mirsk
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
MIEJSKO-WIEJSKA
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
TEREN CZĘŚCIOWO ZALESIONY
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
021204_4.0001, MIRSK 1
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
528
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
2,2279
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
MIRSK - WJAZD OD DROGI POWIATOWEJ 2423 D - UL. CHOPINA
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK, POSIADA GO WYŁĄCZNIE MIASTO MIRSK (OBRĘB MIRSK 1, 2, 3)
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
BRAK
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
BRAK
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
BRAK - możliwość podłączenia
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
BRAK
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
DOJAZD ODBYWA SIĘ PRZEZ DZIAŁKĘ NR 527, BEZPOŚREDNIE SĄSIEDZTWO Z DROGAMI GMINNYMI DZIAŁKI NR 587 I 518 - OBIE NIEPRZEJEZDNE
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
OKOŁO 42 KM - AUTOSTRADA A4; 72 KM - DROGA EXPRESOWA
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
Ba-tereny przemysłowe
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
-