gmina Bogatynia - gmina miejsko-wiejska

Home \ gmina Bogatynia – gmina miejsko-wiejska

gmina Bogatynia

Bogatynia
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
zgorzelecki
Gmina:
Commune:
Bogatynia
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko-wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
11, 5015
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
obręb III Bogatynia
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
7
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
3,68
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
przy ul. Białogórskiej
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
RADAY MIEJSKIEJ w Bogatyni z dnia 15 września 2015
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
260
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
340
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
75
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
-
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
droga wojewódzka nr 352, droga powiatowa 2361D, (6,12,11-jako droga)
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
27 KM
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
R III, R IV
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
KOWR - rozpocząć procedurę przejęcia gruntu
Link do map:
Link to the maps:

Bogatynia
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
zgorzelecki
Gmina:
Commune:
Bogatynia
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko-wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
11, 5015
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
obręb III Bogatynia
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
8
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,6565
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
przy ul. Białogórskiej
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
RADAY MIEJSKIEJ w Bogatyni z dnia 15 września 2015
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
260
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
340
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
75
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
-
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
droga wojewódzka nr 352, droga powiatowa 2361D, (6,12,11-jako droga)
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
27 KM
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
R III, R IV
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
Link do map:
Link to the maps:

Bogatynia
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
zgorzelecki
Gmina:
Commune:
Bogatynia
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko-wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
11, 5015
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
obręb III Bogatynia
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
10
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,5126
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
przy ul. Białogórskiej
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
RADAY MIEJSKIEJ w Bogatyni z dnia 15 września 2015
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
260
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
340
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
75
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
-
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
droga wojewódzka nr 352, droga powiatowa 2361D, (6,12,11-jako droga)
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
27 KM
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
R III, R IV
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
Link do map:
Link to the maps:

Bogatynia
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
zgorzelecki
Gmina:
Commune:
Bogatynia
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko-wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
'7, 1580
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
obręb Porajów
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
473/5
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,2663
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Porajów
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
RADY MIEJSKIEJ w Bogatyni z dnia 15 września 2015
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
60
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
10
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
10
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
-
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
droga wojewódzka nr 352
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
38KM
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
RII, RIII, R IV
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
TAK/YES
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
Link do map:
Link to the maps:

Bogatynia
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
zgorzelecki
Gmina:
Commune:
Bogatynia
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko-wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
'7, 1581
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
obręb Porajów
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
475/3
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,2536
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Porajów
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
RADY MIEJSKIEJ w Bogatyni z dnia 15 września 2015
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
60
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
10
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
10
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
-
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
droga wojewódzka nr 352
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
38KM
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
RII, RIII, R IV
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
TAK/YES
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
Link do map:
Link to the maps:

Bogatynia
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
zgorzelecki
Gmina:
Commune:
Bogatynia
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko-wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
'7, 1581
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
obręb Porajów
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
478/1
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,3105
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Porajów
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
RADY MIEJSKIEJ w Bogatyni z dnia 15 września 2015
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
60
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
10
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
10
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
-
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
droga wojewódzka nr 352
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
38KM
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
RII, RIII, R IV
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
TAK/YES
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
Link do map:
Link to the maps:

Bogatynia
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
zgorzelecki
Gmina:
Commune:
Bogatynia
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko-wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
'7, 1581
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
obręb Porajów
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
478/2
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
2,3768
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Porajów
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
RADY MIEJSKIEJ w Bogatyni z dnia 15 września 2015
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
60
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
10
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
10
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
-
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
droga wojewódzka nr 352
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
38KM
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
RII, RIII, R IV
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
TAK/YES
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
Link do map:
Link to the maps:

Bogatynia
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
zgorzelecki
Gmina:
Commune:
Bogatynia
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko-wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
'7, 1581
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
obręb Porajów
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
483/5
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,232
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Porajów
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
RADY MIEJSKIEJ w Bogatyni z dnia 15 września 2015
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
60
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
10
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
10
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
-
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
droga wojewódzka nr 352
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
38KM
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
RII, RIII, R IV
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
TAK/YES
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
Link do map:
Link to the maps:

Bogatynia
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
zgorzelecki
Gmina:
Commune:
Bogatynia
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko-wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
'7, 1581
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
obręb Porajów
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
490/7
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
2,6418
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Porajów
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
RADY MIEJSKIEJ w Bogatyni z dnia 15 września 2015
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
60
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
10
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
10
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
-
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
droga wojewódzka nr 352
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
38KM
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
RII, RIII, R IV
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
TAK/YES
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
Link do map:
Link to the maps:

Bogatynia
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
zgorzelecki
Gmina:
Commune:
Bogatynia
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko-wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
'7, 1581
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
obręb Porajów
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
489/3
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,3338
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Porajów
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
RADY MIEJSKIEJ w Bogatyni z dnia 15 września 2015
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
60
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
10
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
10
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
-
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
droga wojewódzka nr 352
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
38KM
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
RII, RIII, R IV
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
TAK/YES
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
Link do map:
Link to the maps: