gmina Zgorzelec - gmina wiejska

Home \ gmina Zgorzelec – gmina wiejska

gmina Zgorzelec

zgorzelec-571-2

Zgorzelec
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
zgorzelecki
Gmina:
Commune:
Zgorzelec
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
4,8
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
XIII
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
571/2
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
4,8
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Osiek Łużycki
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
UCHWAŁA Nr 170/2009, RADY GMINY ZGORZELEC, z dnia 16 lutego 2009 roku
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
-
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
-
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
0
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
-
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
bezpośrednie położenie przy DW nr 352
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
13,5 km od A4
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
-
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
RIVa/RV
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
-
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
-
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

zgorzelec-49-5

Zgorzelec
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
zgorzelecki
Gmina:
Commune:
Zgorzelec
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
0,84
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
VIII
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
49/5
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,84
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Koźmin
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
UCHWAŁA Nr 170/2009, RADY GMINY ZGORZELEC, z dnia 16 lutego 2009 roku
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
-
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
-
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
1
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
-
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
bezpośrednie położenie przy DW nr 352
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
13,5 km od A4
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
RV
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
-
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
-
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

zgorzelec-49-7

Zgorzelec
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
zgorzelecki
Gmina:
Commune:
Zgorzelec
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
0,93
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
VIII
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
49/7
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,93
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Koźmin
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
UCHWAŁA Nr 170/2009, RADY GMINY ZGORZELEC, z dnia 16 lutego 2009 roku
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
-
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
-
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
1
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
-
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
bezpośrednie położenie przy DW nr 352
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
13,5 km od A4
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
RV
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
-
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
-
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link