gmina Zgorzelec - gmina miejska

Home \ gmina Zgorzelec – gmina miejska

gmina Zgorzelec

Zgorzelec
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
zgorzelecki
Gmina:
Commune:
Zgorzelec
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
7,3794
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
VIII, AM-8
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
2/4
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
7,3994
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Zgorzelec, przy obwodnicy miejskiej, DW nr 352
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES - Uchwała RM nr 6/10 z dn. 29.12.2010
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
450
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
440
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
GPZ Zgorzelec ok. 1 km
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
800
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
bezpośrednie położenie przy DW 352
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
3 km A4/E40
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
RIIIb
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
TAK/YES
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
KOWR - rozpocząć procedurę przejęcia gruntu
Link do map:
Link to the maps:
-

Zgorzelec
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
zgorzelecki
Gmina:
Commune:
Zgorzelec
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
10,864
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
VIII, AM-8
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
2/7
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
10,864
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Zgorzelec, przy obwodnicy miejskiej, DW nr 352
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES - Uchwała RM nr 6/10 z dn. 29.12.2010
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
450
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
440
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
GPZ Zgorzelec ok. 1 km
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
800
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
bezpośrednie położenie przy DW 352
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
3 km A4/E40
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
RIIIb
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
TAK/YES
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
KOWR - rozpocząć procedurę przejęcia gruntu
Link do map:
Link to the maps:
-

Zgorzelec
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
zgorzelecki
Gmina:
Commune:
Zgorzelec
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
3,556
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
VIII, AM-8
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
2/8
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
3,556
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Zgorzelec, przy obwodnicy miejskiej, DW nr 352
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES - Uchwała RM nr 6/10 z dn. 29.12.2010
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
450
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
440
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
GPZ Zgorzelec ok. 1 km
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
800
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
bezpośrednie położenie przy DW 352
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
3 km A4/E40
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
RIIIb
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
TAK/YES
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
KOWR - rozpocząć procedurę przejęcia gruntu
Link do map:
Link to the maps:
-

Zgorzelec
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
zgorzelecki
Gmina:
Commune:
Zgorzelec
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
6,1907
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
VIII, AM-9
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
2/8
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
6,1907
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Zgorzelec, przy obwodnicy miejskiej, DW nr 352
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES - Uchwała RM nr 6/10 z dn. 29.12.2010
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
450
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
440
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
GPZ Zgorzelec ok. 1 km
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
800
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
bezpośrednie położenie przy DW 352
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
3 km A4/E40
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
RIIIb
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
TAK/YES
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
KOWR - rozpocząć procedurę przejęcia gruntu
Link do map:
Link to the maps:
-

Zgorzelec
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
zgorzelecki
Gmina:
Commune:
Zgorzelec
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
1,3134
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
VIII, AM-9
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
2/4
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
1,3134
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Zgorzelec, przy obwodnicy miejskiej, DW nr 352
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES - Uchwała RM nr 6/10 z dn. 29.12.2010
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
450
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
440
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
GPZ Zgorzelec ok. 1 km
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
800
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
bezpośrednie położenie przy DW 352
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
3 km A4/E40
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
RIIIb
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
TAK/YES
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
KOWR - rozpocząć procedurę przejęcia gruntu
Link do map:
Link to the maps:
-

Zgorzelec
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
zgorzelecki
Gmina:
Commune:
Zgorzelec
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
1,0674
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
VIII, AM-8
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
2/10
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
1,0674
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Zgorzelec, przy obwodnicy miejskiej, DW nr 352
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES - Uchwała RM nr 6/10 z dn. 29.12.2010
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
450
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
440
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
GPZ Zgorzelec ok. 1 km
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
800
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
bezpośrednie położenie przy DW 352
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
3 km A4/E40
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
RIIIb
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
TAK/YES
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
KOWR - rozpocząć procedurę przejęcia gruntu
Link do map:
Link to the maps:
-