gmina Krośnice - gmina wiejska

Home \ gmina Krośnice – gmina wiejska

gmina Krośnice

krosnice-712-6

Krośnice
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
milicki
Gmina:
Commune:
Krośnice
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
22,0888
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
1
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
712/6
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
3,0503
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
gmina Krośnice, sołectwo Krośnice
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
140
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
160
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
0
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
200
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
droga powiatowa nr 1451
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
30 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
V
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

krosnice-712-8

Krośnice
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
milicki
Gmina:
Commune:
Krośnice
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
22,0888
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
1
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
712/8
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,2227
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
gmina Krośnice, sołectwo Krośnice
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
6
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
25
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
25
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
200
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
droga wojeówdzka nr 448
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
30 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
V
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

grafika-zastepcza

Krośnice
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
milicki
Gmina:
Commune:
Krośnice
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
22,0888
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
1
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
21/1
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
10,8301
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
gmina Krośnice, sołectwo Krośnice
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
25
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
5
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
5
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
0
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
droga wojeówdzka nr 448
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
30 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
V
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
-
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
-

krosnice-813-4

Krośnice
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
milicki
Gmina:
Commune:
Krośnice
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
22,0888
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
1
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
813/4
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
1,2895
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
gmina Krośnice, sołectwo Krośnice
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
120
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
150
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
150
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
200
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
droga gminna z dojazdem do drogi wojewódzkiej 448 (120m)
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
30 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
V
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

krosnice-813-3

Krośnice
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
milicki
Gmina:
Commune:
Krośnice
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
22,0888
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
1
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
813/3
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
1,0506
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
gmina Krośnice, sołectwo Krośnice
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
160
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
200
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
200
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
200
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
droga gminna z dojazdem do drogi wojewódzkiej 448 (120m)
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
30 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
V
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

krosnice-813-2

Krośnice
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
milicki
Gmina:
Commune:
Krośnice
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
22,0888
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
1
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
813/2
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
1,2833
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
gmina Krośnice, sołectwo Krośnice
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
260
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
300
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
300
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
400
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
droga gminna z dojazdem do drogi wojewódzkiej 448 (120m)
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
30 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
V
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

krosnice-813-1

Krośnice
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
milicki
Gmina:
Commune:
Krośnice
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
22,0888
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
1
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
813/1
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
1,6654
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
gmina Krośnice, sołectwo Krośnice
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
400
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
420
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
420
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
500
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
droga powiatowa nr 1451D droga gminna z dojazdem do drogi wojewódzkiej 448 (120m)
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
30 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
V
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link