gmina Milicz - gmina miejsko-wiejska

Home \ gmina Milicz – gmina miejsko-wiejska

gmina Milicz

Milicz
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
Milicki
Gmina:
Commune:
Milicz
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko-wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
2,9
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
38
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
450/1
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
1,57
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Sułów
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
Nr XXVIII/174/2016 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 31maja 2016 r.
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
10
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
bd
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
bd
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
bd
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
utwardzona - 10m
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
22km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
VI
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
-
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
-
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

Milicz
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
Milicki
Gmina:
Commune:
Milicz
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko-wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
35,3
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
13
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
229/1
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
1,9
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Sławoszowice
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
Tak - XXV/123/08
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
10
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
bd
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
bd
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
bd
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
utwardzona - 10m
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
31km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
VI
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
-
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
-
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

Milicz
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
Milicki
Gmina:
Commune:
Milicz
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko-wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
8,2
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
22
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
24
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
1,7
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Gądkowice
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
Tak - XIV/99/03
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
10
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
bd
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
bd
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
bd
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
utwardzona - 10m
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
39km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
VI
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
-
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
-
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link