gmina Prusice - gmina miejsko-wiejska

Home \ gmina Prusice – gmina miejsko-wiejska

gmina Prusice

Prusice 
Miasto / GminaPrusice
Powiattrzebnicki
WojewództwoDolnośląskie
Obecne użytkowanierolne – grunty odrolnione
Maksymalna dostępna powierzchnia(w jednym kawałku) [ha]
3,5201 ha
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennegotereny obiektów produkcyjnych,
składów, magazynów, usług komercyjnych
Autostrada / droga krajowa [km]droga krajowa nr 5 Wrocław-Poznań - 0,5 km
autostrada A 4 (Obwodnica Autostradowa Wrocławia) 28 km
Kolej [km]Oborniki Śl., Skokowa -odległość ok.12 km
Porty rzeczne i morskie do 200 kmWrocław ok. 35 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]Wrocław ok. 35 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]Wrocław ok. 35 km
Budynki i zabudowania na terenie (T/N)N

zobacz-mape

pliki-do-pobrania

pliki-do-pobrania

grafika-zastepcza

PRUSICE
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
trzebnicki
Gmina:
Commune:
PRUSICE
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko-wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
12,2168
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
20
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
457/1
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
4,88
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
GMINA PRUSICE
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
W TRAKCIE OPRACOWYWANIA
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
400
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
400
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
400
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
-
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
PRZY DRODZE DK5
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
500 METRÓW DO S5
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
VI
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

grafika-zastepcza

PRUSICE
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
trzebnicki
Gmina:
Commune:
PRUSICE
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko-wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
12,2168
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
20
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
465/3
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
1,09
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
GMINA PRUSICE
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
W TRAKCIE OPRACOWYWANIA
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
400
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
400
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
400
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
-
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
PRZY DRODZE DK5
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
500 METRÓW DO S5
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
VI
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

grafika-zastepcza

PRUSICE
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
trzebnicki
Gmina:
Commune:
PRUSICE
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko-wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
12,2168
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
20
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
464/6
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
3,4
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
GMINA PRUSICE
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
W TRAKCIE OPRACOWYWANIA
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
400
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
400
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
400
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
-
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
PRZY DRODZE DK5
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
500 METRÓW DO S5
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
VI
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

grafika-zastepcza

PRUSICE
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
trzebnicki
Gmina:
Commune:
PRUSICE
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko-wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
12,2168
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
20
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
466/1
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
1,64
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
GMINA PRUSICE
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
W TRAKCIE OPRACOWYWANIA
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
400
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
400
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
400
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
-
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
PRZY DRODZE DK5
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
500 METRÓW DO S5
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
VI
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

grafika-zastepcza

PRUSICE
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
trzebnicki
Gmina:
Commune:
PRUSICE
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko-wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
3,8174
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
25
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
476/5
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
3,76
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
GMINA PRUSICE
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
400
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
400
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
400
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
-
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
PRZY DRODZE DK5
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
500 METRÓW DO S5
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
W trakcie przygotowywania
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

grafika-zastepcza

PRUSICE
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
trzebnicki
Gmina:
Commune:
PRUSICE
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko-wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
2,063
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
25
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
417/31
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,65
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
GMINA PRUSICE
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
400
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
400
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
400
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
-
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
200 METRÓW DO DK5, 1 KM DO S5
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
1KM DO S5
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
IV, V
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
TAK/YES
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

grafika-zastepcza

PRUSICE
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
trzebnicki
Gmina:
Commune:
PRUSICE
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko-wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
2,063
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
25
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
417/32
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,65
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
GMINA PRUSICE
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
400
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
400
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
400
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
-
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
200 METRÓW DO DK5, 1 KM DO S5
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
1KM DO S5
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
IV, V
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
TAK/YES
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

grafika-zastepcza

PRUSICE
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
trzebnicki
Gmina:
Commune:
PRUSICE
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko-wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
2,063
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
25
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
417/33
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,77
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
GMINA PRUSICE
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
400
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
400
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
400
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
-
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
200 METRÓW DO DK5, 1 KM DO S5
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
1KM DO S5
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
IV, V
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
TAK/YES
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link