gmina Trzebnica - gmina miejsko-wiejska

Home \ gmina Trzebnica – gmina miejsko-wiejska

gmina Trzebnica

trzebnica-103-11

TRZEBNICA
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
Trzebnicki
Gmina:
Commune:
Trzebnnica
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko - wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
140,21
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
1
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
103/11
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
140,21
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Gmina Trzebnica Miejscowość Nowy Dwór
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
Uchwała XVII/182/08 z dnia 2008-06-19
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
na działce
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
900 m
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
300 m
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
800 m
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
przy drodze krajowej
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
1 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
II, III, IV
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
TAK/YES
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
-