gmina Wisznia Mała - gmina wiejska

Home \ gmina Wisznia Mała – gmina wiejska

gmina Wisznia Mała

grafika-zastepcza

Wisznia Mała
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
trzebnicki
Gmina:
Commune:
Wisznia Mała
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
42,91 KOWR
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
Szewce
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
100/2
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
12,55
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
ul. Wrocławska
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES V/XXXXVII/208/10 Z 28.04.2010R
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
20
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
-
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
na działce
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
na działce
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
wojewódzka
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
10 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
III -18 ha, IV 24ha
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

grafika-zastepcza

Wisznia Mała
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
trzebnicki
Gmina:
Commune:
Wisznia Mała
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
42,91 KOWR
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
Szewce
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
90/1
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
5,82
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
ul. Wrocławska
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES V/XXXXVII/208/10 Z 28.04.2010R
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
20
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
-
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
na działce
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
na działce
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
wojewódzka
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
10 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
III -18 ha, IV 24ha
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

grafika-zastepcza

Wisznia Mała
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
trzebnicki
Gmina:
Commune:
Wisznia Mała
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
42,91 KOWR
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
Szewce
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
94/2
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
13,37
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
ul. Wrocławska
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES V/XXXXVII/208/10 Z 28.04.2010R
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
20
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
-
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
na działce
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
na działce
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
wojewódzka
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
10 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
III -18 ha, IV 24ha
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

grafika-zastepcza

Wisznia Mała
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
trzebnicki
Gmina:
Commune:
Wisznia Mała
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
42,91 KOWR
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
Szewce
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
100/6
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
5,38
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
ul. Wrocławska
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES V/XXXXVII/208/10 Z 28.04.2010R
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
20
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
-
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
na działce
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
na działce
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
wojewódzka
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
10 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
III -18 ha, IV 24ha
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

grafika-zastepcza

Wisznia Mała
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
trzebnicki
Gmina:
Commune:
Wisznia Mała
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
42,91 KOWR
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
Szewce
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
94/5
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
5,94
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
ul. Wrocławska
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES V/XXXXVII/208/10 Z 28.04.2010R
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
20
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
-
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
na działce
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
na działce
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
wojewódzka
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
10 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
III -18 ha, IV 24ha
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link