gmina Odolanów - gmina miejsko- wiejska

Home \ gmina Odolanów – gmina miejsko- wiejska

gmina Odolanów

Odolanów
Województwo:
Voivodeship:
wielkopolskie
Powiat:
District:
ostrowski
Gmina:
Commune:
Odolanów
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko- wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
1,4781 ha
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
0001 Odolanów
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
182/1, 182/2
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
1,4781 ha
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
gm. Odolanów, ul. Przemysłowa
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
300m
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
630m
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
Prąd-
usytuowany na działkach
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
w drodze
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
droga gminna, działka przy drodze
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
S8:50 km/50km /S11:15 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
-
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

559_Odolanów

Odolanów
Województwo:
Voivodeship:
wielkopolskie
Powiat:
District:
ostrowski
Gmina:
Commune:
Odolanów
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko- wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
16,24 ha
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
Gliśnica
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
dz. 559, dz. 566
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
16,24 ha
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
gm. Odolanów, m. Gliśnica - bez ulicy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
120m
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
kanalizacja - brak możliwości
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
120m
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
120m
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
droga gminna
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
S8:55 km/55km /S11:20 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
-
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

PrzechwytywaniePrzechwytywanie2

 

Odolanów
Województwo:
Voivodeship:
wielkopolskie
Powiat:
District:
ostrowski
Gmina:
Commune:
Odolanów
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko- wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
2,9500 ha
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
Raczyce
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
dz. 1201, 1202
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
2,9500 ha
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Raczyce, gm. Odolanów, ul. Fabryczna
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
550 m
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
550 m
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
418 m
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
418 m
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
droga polna, docelowo droga utwardzona od ul. Fabrycznej
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
S8:50 km/50km /S11:15 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
-
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link