gmina Ostrów Wielkopolski - gmina miejska

Home \ gmina Ostrów Wielkopolski – gmina miejska

 

Ostrów Wielkopolski
Województwo:
Voivodeship:
wielkopolskie
Powiat:
District:
ostrowski
Gmina:
Commune:
Ostrów Wielkopolski
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
TBA
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
TBA
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
TBA
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
TBA
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
TBA
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TBA
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
TBA
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
TBA
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
TBA
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
TBA
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
TBA
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
TBA
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
TBA
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
TBA
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
TBA
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
TBA
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
TBA
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
TBA
Link do map:
Link to the maps:
TBA