gmina Ostrów Wielkopolski - gmina miejska

Home \ gmina Ostrów Wielkopolski – gmina miejska

gmina Ostrów Wielkopolski

Ostrów Wielkopolski 
Miasto / GminaOstrów Wielkopolski
Powiatostrowski
WojewództwoWielkopolskie
Obecne użytkowanieteren nieużytkowany
Maksymalna dostępna powierzchnia(w jednym kawałku) [ha]
analiza
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennegoskoncentrowana działalność gospodarcza, bez prawa wznoszenia nowej zabudowy mieszkaniowej : większe zakłady naprawcze, usługi, obiekty i urządzenia obsługi technicznej miasta. Dopuszcza się lokalizację nowych stacji paliw.
Autostrada / droga krajowa [km]Ul. Wrocławska ( ok. 1 km)
Nr11 Katowice - Koszalin
Kolej [km]Węzeł kolejowy na trasach: Wrocław-Warszawa, Poznań-Katowice, Ostrów Wielkopolski-Zielona Góra
Porty rzeczne i morskie do 200 kmWrocław ok. 120 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]Wrocław ok. 120 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]Wrocław ok. 120 km
Budynki i zabudowania na terenie (T/N)N

zobacz-mape

pliki-do-pobrania

pliki-do-pobrania

 

ostrow-wielkopolski-3-35

Ostrów Wielkopolski
Województwo:
Voivodeship:
wielkopolskie
Powiat:
District:
ostrowski
Gmina:
Commune:
Ostrów Wielkopolski
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
4,45
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
122
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
'3/35
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
1,61
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES Uchwała Nr XXIV/270/2016
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
5
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
5
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
5
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
5
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
0
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
80 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
VI
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
TAK/YES
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

ostrow-wielkopolski-3-19

Ostrów Wielkopolski
Województwo:
Voivodeship:
wielkopolskie
Powiat:
District:
ostrowski
Gmina:
Commune:
Ostrów Wielkopolski
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
4,45
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
122
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
3\19
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
2,84
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES Uchwała Nr XXIV/270/2016
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
5
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
5
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
5
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
5
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
0
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
80 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
VI
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
TAK/YES
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

ostrow-wielkopolski-1-68

Ostrów Wielkopolski
Województwo:
Voivodeship:
wielkopolskie
Powiat:
District:
ostrowski
Gmina:
Commune:
Ostrów Wielkopolski
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
1,1
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
123
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
1\68
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
1,1
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES Uchwała Nr XXIV/270/2016
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
5
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
5
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
5
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
5
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
0
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
80 km
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
VI
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
TAK/YES
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link