gmina Przygodzice - gmina wiejska

Home \ gmina Przygodzice – gmina wiejska

gmina Przygodzice

Przygodzice
Województwo:
Voivodeship:
wielkopolskie
Powiat:
District:
ostrowski
Gmina:
Commune:
Przygodzice
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
95,8243
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
9
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
1716/3
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,58
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Przygodzice
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES Uchwała nr IX/67/2015 Rady Gminy Przygodzice z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
ok. 300 - 500m dwa ujęcia w zalezności od ilości, w projekcie nowe ujecie
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
bezpośrednio przylega do terenów instalacja ciśnieniowa do odbioru ścieków bytowych
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
Linia WN przebiega przez tereny i jest wydzielona działka pod budowę GPZ
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
po obu stronachterenów odl. 300-400 m
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
Przylega do drogi powiatowej
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
6 km od S11, 50 km od S8
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
III - IVb, V
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
TAK/YES
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

Przygodzice
Województwo:
Voivodeship:
wielkopolskie
Powiat:
District:
ostrowski
Gmina:
Commune:
Przygodzice
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
95,8243
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
9
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
1716/7
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
1,14
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Przygodzice
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES Uchwała nr IX/67/2015 Rady Gminy Przygodzice z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
ok. 300 - 500m dwa ujęcia w zalezności od ilości, w projekcie nowe ujecie
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
bezpośrednio przylega do terenów instalacja ciśnieniowa do odbioru ścieków bytowych
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
Linia WN przebiega przez tereny i jest wydzielona działka pod budowę GPZ
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
po obu stronachterenów odl. 300-400 m
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
Przylega do drogi powiatowej
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
6 km od S11, 50 km od S8
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
III - IVb, V
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
TAK/YES
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

Przygodzice
Województwo:
Voivodeship:
wielkopolskie
Powiat:
District:
ostrowski
Gmina:
Commune:
Przygodzice
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
95,8243
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
9
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
1716/9
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,44
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Przygodzice
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES Uchwała nr IX/67/2015 Rady Gminy Przygodzice z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
ok. 300 - 500m dwa ujęcia w zalezności od ilości, w projekcie nowe ujecie
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
bezpośrednio przylega do terenów instalacja ciśnieniowa do odbioru ścieków bytowych
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
Linia WN przebiega przez tereny i jest wydzielona działka pod budowę GPZ
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
po obu stronachterenów odl. 300-400 m
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
Przylega do drogi powiatowej
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
6 km od S11, 50 km od S8
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
III - IVb, V
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
TAK/YES
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

Przygodzice
Województwo:
Voivodeship:
wielkopolskie
Powiat:
District:
ostrowski
Gmina:
Commune:
Przygodzice
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
95,8243
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
9
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
1716/10
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,71
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Przygodzice
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES Uchwała nr IX/67/2015 Rady Gminy Przygodzice z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
ok. 300 - 500m dwa ujęcia w zalezności od ilości, w projekcie nowe ujecie
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
bezpośrednio przylega do terenów instalacja ciśnieniowa do odbioru ścieków bytowych
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
Linia WN przebiega przez tereny i jest wydzielona działka pod budowę GPZ
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
po obu stronachterenów odl. 300-400 m
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
Przylega do drogi powiatowej
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
6 km od S11, 50 km od S8
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
III - IVb, V
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
TAK/YES
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

Przygodzice
Województwo:
Voivodeship:
wielkopolskie
Powiat:
District:
ostrowski
Gmina:
Commune:
Przygodzice
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
95,8243
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
9
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
1716/22
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
27,19
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Przygodzice
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES Uchwała nr IX/67/2015 Rady Gminy Przygodzice z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
ok. 300 - 500m dwa ujęcia w zalezności od ilości, w projekcie nowe ujecie
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
bezpośrednio przylega do terenów instalacja ciśnieniowa do odbioru ścieków bytowych
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
Linia WN przebiega przez tereny i jest wydzielona działka pod budowę GPZ
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
po obu stronachterenów odl. 300-400 m
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
Przylega do drogi powiatowej
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
6 km od S11, 50 km od S8
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
III - IVb, V
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
TAK/YES
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

przygodzice-1716-21

Przygodzice
Województwo:
Voivodeship:
wielkopolskie
Powiat:
District:
ostrowski
Gmina:
Commune:
Przygodzice
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
95,8243
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
9
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
1716/21
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,16
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Przygodzice
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES Uchwała nr IX/67/2015 Rady Gminy Przygodzice z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
ok. 300 - 500m dwa ujęcia w zalezności od ilości, w projekcie nowe ujecie
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
bezpośrednio przylega do terenów instalacja ciśnieniowa do odbioru ścieków bytowych
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
Linia WN przebiega przez tereny i jest wydzielona działka pod budowę GPZ
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
po obu stronachterenów odl. 300-400 m
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
Przylega do drogi powiatowej
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
6 km od S11, 50 km od S8
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
III - IVb, V
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
TAK/YES
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

przygodzice-1716-18

Przygodzice
Województwo:
Voivodeship:
wielkopolskie
Powiat:
District:
ostrowski
Gmina:
Commune:
Przygodzice
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
95,8243
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
9
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
1716/18
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
21,39
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Przygodzice
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES Uchwała nr IX/67/2015 Rady Gminy Przygodzice z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
ok. 300 - 500m dwa ujęcia w zalezności od ilości, w projekcie nowe ujecie
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
bezpośrednio przylega do terenów instalacja ciśnieniowa do odbioru ścieków bytowych
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
Linia WN przebiega przez tereny i jest wydzielona działka pod budowę GPZ
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
po obu stronachterenów odl. 300-400 m
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
Przylega do drogi powiatowej
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
6 km od S11, 50 km od S8
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
III - IVb, V
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
TAK/YES
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

przygodzice-1716-16

Przygodzice
Województwo:
Voivodeship:
wielkopolskie
Powiat:
District:
ostrowski
Gmina:
Commune:
Przygodzice
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
95,8243
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
9
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
1716/16
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
5,93
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Przygodzice
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES Uchwała nr IX/67/2015 Rady Gminy Przygodzice z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
ok. 300 - 500m dwa ujęcia w zalezności od ilości, w projekcie nowe ujecie
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
bezpośrednio przylega do terenów instalacja ciśnieniowa do odbioru ścieków bytowych
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
Linia WN przebiega przez tereny i jest wydzielona działka pod budowę GPZ
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
po obu stronachterenów odl. 300-400 m
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
Przylega do drogi powiatowej
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
6 km od S11, 50 km od S8
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
III - IVb, V
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
TAK/YES
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

przygodzice-1716-15

Przygodzice
Województwo:
Voivodeship:
wielkopolskie
Powiat:
District:
ostrowski
Gmina:
Commune:
Przygodzice
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
95,8243
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
9
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
1716/15
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
4,61
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Przygodzice
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES Uchwała nr IX/67/2015 Rady Gminy Przygodzice z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
ok. 300 - 500m dwa ujęcia w zalezności od ilości, w projekcie nowe ujecie
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
bezpośrednio przylega do terenów instalacja ciśnieniowa do odbioru ścieków bytowych
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
Linia WN przebiega przez tereny i jest wydzielona działka pod budowę GPZ
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
po obu stronachterenów odl. 300-400 m
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
Przylega do drogi powiatowej
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
6 km od S11, 50 km od S8
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
III - IVb, V
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
TAK/YES
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link