gmina Raszków - gmina miejsko-wiejska

Home \ gmina Raszków – gmina miejsko-wiejska

gmina Raszków

raszkow-418-1

RASZKÓW
Województwo:
Voivodeship:
wielkopolskie
Powiat:
District:
ostrowski
Gmina:
Commune:
Raszków
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko-wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
4,9853
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
18
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
418/1
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
4,985
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
gmina Raszków, sołectwo Rąbczyn
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
Tak, uchwała Nr XXXVI/282/2018 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 08.02.2018 roku
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
bezpośrednio w drodze przy działce 418/1
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
bezpośrednio w drodze przy działce 418/1
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
140
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
500
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
działka z bezpośrednim dostępem do drogi gminnej
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
działka z bezpośrednim dostępem do drogi gminnej
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
RIVa, RIVb, RV
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link