gmina Kępno - gmina miejsko-wiejska

Home \ gmina Kępno – gmina miejsko-wiejska

gmina Kępno

kepno-1009-51

Kępno
Województwo:
Voivodeship:
wielkopolskie
Powiat:
District:
kepiński
Gmina:
Commune:
Kępno
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko-wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
33,4254
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
300803_5.0005 KRĄŻKOWY
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
1009/51
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
4,03
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Mianowice. Skarb Państwa – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES Tereny zabudowy usług rzemiosła – C11UR. Uchwała Rady Miejskiej w Kępnie nr XLII/249/2013 z dnia 18.09.2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno-część I (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 27.09.2013r., poz. 5355).
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
0m - Bezpośrednio na działce
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
0m - Bezpośrednio na działce
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
0m - Bezpośrednio na działce
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
0m - Bezpośrednio na działce
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
Istniejący zjazd z drogi powiatowej nr 5713P ul. Przemysłowej.
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
Droga krajowa nr 11 relacji Poznań-Katowice położona w odległości 1,5 km, której alternatywą ma być nowy odcinek drogi ekspresowej S11 relacji Kepno-Ostrów Wlkp.
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
SUMA powierzchni działek poz. 1-3:
1,7346 ha
OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI DZIAŁEK w pkt I-II:
33,4254 ha
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

kepno-1009-52

Kępno
Województwo:
Voivodeship:
wielkopolskie
Powiat:
District:
kepiński
Gmina:
Commune:
Kępno
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko-wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
33,4254
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
300803_5.0005 KRĄŻKOWY
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
1009/52
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
7,5
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Mianowice. Skarb Państwa – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES Tereny zabudowy usług rzemiosła – C11UR. Uchwała Rady Miejskiej w Kępnie nr XLII/249/2013 z dnia 18.09.2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno-część I (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 27.09.2013r., poz. 5355).
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
0m - Bezpośrednio na działce
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
0m - Bezpośrednio na działce
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
0m - Bezpośrednio na działce
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
0m - Bezpośrednio na działce
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
Istniejący zjazd z drogi powiatowej nr 5713P ul. Przemysłowej.
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
Droga krajowa nr 11 relacji Poznań-Katowice położona w odległości 1,5 km, której alternatywą ma być nowy odcinek drogi ekspresowej S11 relacji Kepno-Ostrów Wlkp.
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
SUMA powierzchni działek poz. 1-3:
1,7346 ha
OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI DZIAŁEK w pkt I-II:
33,4254 ha
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

kepno-1009-54

Kępno
Województwo:
Voivodeship:
wielkopolskie
Powiat:
District:
kepiński
Gmina:
Commune:
Kępno
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko-wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
33,4254
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
300803_5.0005 KRĄŻKOWY
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
1009/54
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
4,73
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Mianowice. Skarb Państwa – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES Tereny zabudowy usług rzemiosła – C11UR. Uchwała Rady Miejskiej w Kępnie nr XLII/249/2013 z dnia 18.09.2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno-część I (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 27.09.2013r., poz. 5355).
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
0m - Bezpośrednio na działce
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
0m - Bezpośrednio na działce
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
0m - Bezpośrednio na działce
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
0m - Bezpośrednio na działce
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
Istniejący zjazd z drogi powiatowej nr 5713P ul. Przemysłowej.
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
Droga krajowa nr 11 relacji Poznań-Katowice położona w odległości 1,5 km, której alternatywą ma być nowy odcinek drogi ekspresowej S11 relacji Kepno-Ostrów Wlkp.
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
SUMA powierzchni działek poz. 1-3:
1,7346 ha
OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI DZIAŁEK w pkt I-II:
33,4254 ha
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

kepno-1009-56

Kępno
Województwo:
Voivodeship:
wielkopolskie
Powiat:
District:
kepiński
Gmina:
Commune:
Kępno
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko-wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
33,4254
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
300803_5.0005 KRĄŻKOWY
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
1009/56
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
4,46
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Mianowice. Skarb Państwa – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES Tereny zabudowy usług rzemiosła – C11UR. Uchwała Rady Miejskiej w Kępnie nr XLII/249/2013 z dnia 18.09.2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno-część I (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 27.09.2013r., poz. 5355).
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
0m - Bezpośrednio na działce
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
0m - Bezpośrednio na działce
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
0m - Bezpośrednio na działce
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
0m - Bezpośrednio na działce
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
Istniejący zjazd z drogi powiatowej nr 5713P ul. Przemysłowej.
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
Droga krajowa nr 11 relacji Poznań-Katowice położona w odległości 1,5 km, której alternatywą ma być nowy odcinek drogi ekspresowej S11 relacji Kepno-Ostrów Wlkp.
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
SUMA powierzchni działek poz. 1-3:
1,7346 ha
OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI DZIAŁEK w pkt I-II:
33,4254 ha
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

kepno-1009-57

Kępno
Województwo:
Voivodeship:
wielkopolskie
Powiat:
District:
kepiński
Gmina:
Commune:
Kępno
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko-wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
33,4254
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
300803_5.0005 KRĄŻKOWY
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
1009/57
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
7,18
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Mianowice. Skarb Państwa – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES Tereny zabudowy usług rzemiosła – C11UR. Uchwała Rady Miejskiej w Kępnie nr XLII/249/2013 z dnia 18.09.2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno-część I (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 27.09.2013r., poz. 5355).
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
0m - Bezpośrednio na działce
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
0m - Bezpośrednio na działce
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
0m - Bezpośrednio na działce
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
0m - Bezpośrednio na działce
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
Istniejący zjazd z drogi powiatowej nr 5713P ul. Przemysłowej.
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
Droga krajowa nr 11 relacji Poznań-Katowice położona w odległości 1,5 km, której alternatywą ma być nowy odcinek drogi ekspresowej S11 relacji Kepno-Ostrów Wlkp.
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
SUMA powierzchni działek poz. 1-3:
1,7346 ha
OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI DZIAŁEK w pkt I-II:
33,4254 ha
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

kepno-1009-43

Kępno
Województwo:
Voivodeship:
wielkopolskie
Powiat:
District:
kepiński
Gmina:
Commune:
Kępno
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko-wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
33,4254
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
300803_5.0005 KRĄŻKOWY
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
1009/43
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,61
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Mianowice. Skarb Państwa – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES Tereny zabudowy usług rzemiosła – C11UR. Uchwała Rady Miejskiej w Kępnie nr XLII/249/2013 z dnia 18.09.2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno-część I (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 27.09.2013r., poz. 5355).
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
0m - Bezpośrednio na działce
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
0m - Bezpośrednio na działce
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
0m - Bezpośrednio na działce
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
0m - Bezpośrednio na działce
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
Istniejący zjazd z drogi powiatowej nr 5713P ul. Przemysłowej.
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
Droga krajowa nr 11 relacji Poznań-Katowice położona w odległości 1,5 km, której alternatywą ma być nowy odcinek drogi ekspresowej S11 relacji Kepno-Ostrów Wlkp.
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
SUMA powierzchni działek poz. 1-3:
1,7346 ha
OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI DZIAŁEK w pkt I-II:
33,4254 ha
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

kepno-1009-46

Kępno
Województwo:
Voivodeship:
wielkopolskie
Powiat:
District:
kepiński
Gmina:
Commune:
Kępno
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko-wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
33,4254
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
300803_5.0005 KRĄŻKOWY
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
1009/46
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,47
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Mianowice. Skarb Państwa – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES Tereny zabudowy usług rzemiosła – C11UR. Uchwała Rady Miejskiej w Kępnie nr XLII/249/2013 z dnia 18.09.2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno-część I (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 27.09.2013r., poz. 5355).
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
0m - Bezpośrednio na działce
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
0m - Bezpośrednio na działce
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
0m - Bezpośrednio na działce
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
0m - Bezpośrednio na działce
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
Istniejący zjazd z drogi powiatowej nr 5713P ul. Przemysłowej.
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
Droga krajowa nr 11 relacji Poznań-Katowice położona w odległości 1,5 km, której alternatywą ma być nowy odcinek drogi ekspresowej S11 relacji Kepno-Ostrów Wlkp.
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
SUMA powierzchni działek poz. 1-3:
1,7346 ha
OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI DZIAŁEK w pkt I-II:
33,4254 ha
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

kepno-617-3

Kępno
Województwo:
Voivodeship:
wielkopolskie
Powiat:
District:
kepiński
Gmina:
Commune:
Kępno
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko-wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
2,1994
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
300803_4.0001, MIASTO KĘPNO
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
617/3
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
2,1994
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Miasto Kępno, ul. Dworcowa
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
Tereny zabudowy produkcyjnej AA1P
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
0m - Bezpośrednio na działce
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
0m - Bezpośrednio na działce
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
0m - Bezpośrednio na działce
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
Istniejąca sieć gazowa w ul. Dworcowej, Ciepłociąg bezpośrednio na działce
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
Istniejący zjazd z drogi powiatoweij nr 5707P ul. Dworcowej
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
Obecnie 11 km do S8, Docelowo 4 km do S11
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
ŁIV
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

kepno-2053-1

Kępno
Województwo:
Voivodeship:
wielkopolskie
Powiat:
District:
kepiński
Gmina:
Commune:
Kępno
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko-wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
0,4286
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
300803_4.0001, MIASTO KĘPNO
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
2053/1
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,4286
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Miasto Kępno, ul. Polna
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
Tereny zabudowy usług handlu AA7UH
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
TAK w pasie ul. Polnej
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
0m - Bezpośrednio na działce
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
0m - Bezpośrednio na działce
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
TAK w pasie ul. Polnej
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
Istniejący zjazd z drogi gminnej nr 859860P - ul. Polnej
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
Obecnie 11 km do S8, Docelowo 4 km do S11
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
RVI , ŁIV
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link