gmina Rychtal - gmina miejsko-wiejska

Home \ gmina Rychtal – gmina miejsko-wiejska

gmina Rychtal

grafika-zastepcza

Rychtal
Województwo:
Voivodeship:
wielkopolskie
Powiat:
District:
Kępno
Gmina:
Commune:
Rychtal
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejsko-wiejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
3,57
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
300806_2.0006 - Rychtal
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
455/1
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
3,7
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Rychtal, Rychtal, Rychtal bez ulicy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
2000
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
2000
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
2000
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
-
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
Działka przylega do drogi krajowej nr 39
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
S - 20 km A - 50
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
R V i R VI
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
-
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
-