05.08.2016 - informacja o wyborze TRIPS

Home \ 05.08.2016 – informacja o wyborze TRIPS

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

z dnia 5 sierpnia 2016 roku

(dotyczy zaproszenia do rokowań ogłoszonego dnia 11 lipca 2016 r.)

Zgodnie z § 8, pkt. 1 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1730).

Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku rokowań mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Nowogrodziec wybrano ofertę przedsiębiorcy:

TRIPS Automatyka Polska Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Wyzwolenia 30, Wykroty
59-730 Nowogrodziec

Przewodnicząca Komisji Rokowań
Karolina Podlasek