Informacja o wyborze - KALIBRA Sp. z o.o. - 22.12.2016r.

Home \ Informacja o wyborze – KALIBRA Sp. z o.o. – 22.12.2016r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
z dnia 22 grudnia 2016 roku

(dotyczy zaproszenia do rokowań ogłoszonego dnia 29 listopada 2016 r.)

Zgodnie z § 8, pkt. 1 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1730).

Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości informuje,

że w wyniku rokowań mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie
Podstrefy Kamienna Góra

wybrano ofertę przedsiębiorcy:

„Kalibra” Sp. z o.o.
ul. Jedwabna 15
58-400 Kamienna Góra

Przewodnicząca Komisji Rokowań
Danuta Lewandowska

Informacja do pobrania w formacie pdf:

informacja-o-wyborze-kalibra-sp-z-o-o-22-12-2016r