Informacja o zakończeniu przetargu- brak ofert 14.03.2017r.

Home \ Informacja o zakończeniu przetargu- brak ofert 14.03.2017r.

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PRZETARGU
WYNIKIEM NEGATYWNYM

z dnia 14 marca 2017 roku
(dotyczy zaproszenia do przetargu łącznego ogłoszonego dnia 10 stycznia 2017 r.)

Zgodnie z § 8 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2015r., poz. 1730)

Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości
informuje,

że przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości uprawniające do korzystania z pomocy publicznej („Zezwolenie”) oraz nabędzie prawo własności nieruchomości niezabudowanej, działki – stanowiącej własność Gminy Miejskiej Zgorzelec, położonej w miejscowości Zgorzelec, przy ulicy Sulikowskiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 4/7 o powierzchni 0,7376 ha, obręb XII, AM-7 dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi księgę wieczystą Nr JG1Z/00015507/3, w Podstrefie Zgorzelec Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku ofert

Danuta Lewandowska
Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Treść oryginalnej wiadomości:

Informacja o zakończeniu przetargu- brak ofert 14.03.2017r PDF