Apis Sp. z o.o. – 2017.05.05

Home \ Apis Sp. z o.o. – 2017.05.05

INFORMACJA O ZAKWALIFIKOWANIU
DO PRZETARGU ŁĄCZNEGO

z dnia 05 maja 2017 roku

(dotyczy zaproszenia do przetargu łącznego ogłoszonego dnia 28 lutego 2017 r.,  przetarg wyznaczony na dzień 09 maja 2017r.)

Komisja ds. przetargu łącznego powołana Zarządzeniem Prezesa Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. Nr 04/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 494/54/17 Burmistrza Miasta Zgorzelec z dnia 05 maja 2017r. informuje, że w wyniku kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu łącznym mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej oraz nabędzie prawo własności nieruchomości niezabudowanej, działki —stanowiącej własność Gminy Miejskiej Zgorzelec, położonej w miejscowości Zgorzelec, przy ulicy Sulikowskiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 12/2 o powierzchni 4,4995 ha, obręb XII, AM-10 dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi księgę wieczystą Nr JG1Z/00018704/5

do uczestnictwa w przetargu łącznym zakwalifikowano:

„APIS” Sp. z o.o.
Ul. Kaliska 11
87-860 CHODECZ

Przewodnicząca Komisji
Danuta Lewandowska

Załącznik: Apis Sp. z o.o. – 2017.05.05