INFORMACJA O WYBORZE OFERTY z dnia 11 maja 2017 roku

Home \ INFORMACJA O WYBORZE OFERTY z dnia 11 maja 2017 roku

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 z dnia 11 maja 2017 roku

(dotyczy zaproszenia do przetargu łącznego ogłoszonego dnia 28 lutego 2017 r.)

Zgodnie z § 8 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1730), Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości

informuje,

że w wyniku pisemnego przetargu łącznego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości uprawniające do korzystania z pomocy publicznej i nabędzie prawo własności nieruchomości niezabudowanej, działki – stanowiącej własność Gminy Miejskiej Zgorzelec – położonej w województwie dolnośląskim, mieście Zgorzelec, przy ulicy Sulikowskiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 12/2 o powierzchni 4,4995 ha, obręb XII, AM-10 dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi księgę wieczystą Nr JG1Z/00018704/5, na której prowadzona będzie działalność gospodarcza w oparciu o Zezwolenie

 

wybrano ofertę przedsiębiorcy:

 

„APIS” Sp. z o.o.
Ul. Kaliska 11
87-860 CHODECZ

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

      Danuta Lewandowska

Załącznik: Informacja o wyborze – APIS Sp. z o.o. – 11.05.2017 r.