Hoomark Artex Sp. z o. o. - 7 stycznia 2008

Home \ Hoomark Artex Sp. z o. o. – 7 stycznia 2008

INFORMACJA O WYBORZE OFERENTA
z dnia 7 stycznia 2008 roku

(dotyczy zaproszenia do przetargu łącznego ogłoszonego dnia 23 listopada 2007 r.)

Zgodnie z § 8, pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. 254, poz.2539 z 2004 r.)

Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości
informuje,

że w wyniku przetargu łącznego mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej i nabędzie prawo do nieruchomości,
na której będzie prowadzona działalność gospodarcza
na terenie strefy w Wykrotach-Nowogrodźcu,

wybrano ofertę przedsiębiorcy:

HOOMARK ARTEX Sp. z o.o.
z siedzibą w Zgorzelcu, ul. Chopina 23