Ślusarstwo, Stasiak s.c. - 17 lipca 2008

Home \ Ślusarstwo, Stasiak s.c. – 17 lipca 2008

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
z dnia 17 lipca 2008 roku

(dotyczy zaproszenia do przetargu łącznego ogłoszonego dnia 2 maja 2008 r.)

Zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r
w sprawie sposobu oraz trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. 207, poz. 2108) oraz § 8 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości
(Dz.U. 254, poz.2539 z 2004 r.)

Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości
informuje,

że w wyniku pisemnego ograniczonego przetargu łącznego mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej i nabędzie prawo do Nieruchomości, będącej przedmiotem, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza na terenie podstrefy Ostrów Wielkopolski,

wybrano ofertę przedsiębiorcy:

Ślusarstwo, Tadeusz, Daniel Stasiak s.c.,
ul. Cisowa 11, 63-400 Ostrów Wielkopolski