AZZARO Sp. z o.o. - 21 maja 2007

Home \ AZZARO Sp. z o.o. – 21 maja 2007

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
z dnia 21 maja 2007 roku

(dotyczy zaproszenia do przetargu łącznego ogłoszonego w dniu 19 kwietnia 2007 r.)

Zgodnie z § 8 p-ktem 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 254, poz. 2539 z 2004 r.),

Zarządzający
Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości

informuje,

że w wyniku przetargu łącznego mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska
zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej i nabędzie prawo do nieruchomości,
na której będzie prowadzona działalność gospodarcza na terenie strefy w Kamiennej Górze,

wybrano ofertę przedsiębiorcy:

AZZARO Sp. z o.o.
z siedzibą w Kamiennej Górze, przy ul. Papieża Jana Pawła II 11 A