Krystyna Maria Corbet - 23 listopada 2009

Home \ Krystyna Maria Corbet – 23 listopada 2009

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
 z dnia 23 listopada 2009 roku

 (dotyczy zaproszenia do przetargu pisemnego nieograniczonego z dnia 20 października 2009 r.)

 Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości informuje,

 że w wyniku przetargu mającego na celu wyłonienie nabywcy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o  powierzchni 2715 m2, położonej w województwie dolnośląskim, powiecie kamiennogórskim, miejscowości Kamienna Góra, obręb geodezyjny NR 6- Kamienna Góra,  składającej się z  działki gruntu Nr 173/7 dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą KW 6704 wraz z prawem  własności zabudowań posadowionych na działce 173/7, o której mowa powyżej

wybrano ofertę:

Krystyny Marii Corbet