P.P.H.U. ANDY - 8 kwietnia 2010

Home \ P.P.H.U. ANDY – 8 kwietnia 2010

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

z dnia 8 kwietnia 2010 roku

(dotyczy zaproszenia do rokowań ogłoszonego dnia 25 lutego 2010 r.)

         Zgodnie z § 8, pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. 254, poz.2539 z 2004 r.)

 

Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości

informuje,

że w wyniku przetargu łącznego  mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości i nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 9555 m2, położona w województwie dolnośląskim, powiecie kamiennogórskim, miejscowości Kamienna Góra, obręb geodezyjny 4 Kamienna Góra, w Podstrefie Kamienna Góra -Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości, składająca się z  działek gruntu Nr 131/7,131/8, 131/9,131/13 dla których Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą  KW 18250. na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

wybrano ofertę przedsiębiorcy:

Andrzeja Maciaszka prowadzącego działalność  gospodarczą pod  nazwą
P.P.H.U. ANDY Izolacje Tekstylne