Zygmunt Miśkowicz - 27 kwietnia 2010

Home \ Zygmunt Miśkowicz – 27 kwietnia 2010

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

z dnia 27 kwietnia 2010 roku

 (dotyczy zaproszenia do przetargu pisemnego nieograniczonego z dnia 24 marca 2010 r.)

 Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości informuje,

 że w wyniku przetargu mającego na celu wyłonienie nabywcy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o  powierzchni 598 m2, położonej w województwie dolnośląskim, powiecie kamiennogórskim, miejscowości Kamienna Góra, obręb geodezyjny NR 6- Kamienna Góra, składającej się z działki gruntu  Nr 173/17 dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą KW 10235 wraz z prawem  własności zabudowań posadowionych na działce, o której mowa powyżej.

wybrano ofertę:

Zygmunta Miśkowicza