Stolko s.c. - 25 maja 2010

Home \ Stolko s.c. – 25 maja 2010

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 z dnia 25 maja 2010 roku

 (dotyczy zaproszenia do rokowań ogłoszonego dnia 29  kwietnia 2010 r.)

         Zgodnie z § 8, pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. 254, poz.2539 z 2004 r.)

Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości informuje,

 że w wyniku rokowań mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie

 Podstrefy  Kamienna Góra

 wybrano ofertę przedsiębiorcy:

 Iwony Kozłowskiej- Mikołajczyk, Piotra  Kozłowskiego
prowadzących działalność  gospodarczą  pod nazwą „Stolko” s.c.

 Przewodnicząca Komisji Rokowań

Danuta Lewandowska