HMS Polska Sp. z o. o. - 04 października 2010

Home \ HMS Polska Sp. z o. o. – 04 października 2010

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
z dnia 04 października 2010 roku

 

(dotyczy zaproszenia do rokowań ogłoszonego dnia 07 września 2010 r.)

          Zgodnie z § 8, pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. 254, poz.2539 z 2004 r. z późn. zmianami)

Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości informuje,
że w wyniku rokowań mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie

 Podstrefy  Nowogrodziec

wybrano ofertę przedsiębiorcy:

HMS POLSKA  Sp. z o.o.

 

Przewodnicząca Komisji Rokowań

Anna Komorowska