ENFOREST Sp. z o.o. - 3 listopada 2010

Home \ ENFOREST Sp. z o.o. – 3 listopada 2010

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

z dnia 3 listopada 2010 roku

(dotyczy zaproszenia do przetargu łącznego ogłoszonego dnia 26 sierpnia2010 r.)

Zgodnie z § 8 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. 254, poz. 2539 z 2004 r.), Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości

informuje,

że w wyniku pisemnego przetargu łącznego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości uprawniające do korzystania z pomocy publicznej i nabędzie prawo własności nieruchomości (niezabudowanej) o łącznej powierzchni 2,7497 ha, położonej w województwie dolnośląskim, powiecie trzebnickim, miejscowości Żmigród obręb geodezyjny Żmigród, w Podstrefie Żmigród Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, będącej własnością Gminy Żmigród, składającej się z działki Nr 8/41/,8/42, 8/43, 8/44, 8/45, AM 16, księga wieczysta WR1W/00035982/1., na której będzie prowadzona działalność gospodarcza,

wybrano ofertę przedsiębiorcy:
ENFOREST Sp. z o.o.
z siedzibą w Wińsku
(ul. Adama Mickiewicza, 56-160 WIŃSKO)

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Danuta Lewandowska