Kalibra Sp. z o.o. - 31.12.2010

Home \ Kalibra Sp. z o.o. – 31.12.2010

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
z dnia 31 grudnia 2010 roku

(dotyczy zaproszenia do rokowań ogłoszonego dnia 09 grudnia 2010 r.)

          Zgodnie z § 8, pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. 254, poz.2539 z 2004 r. z późn. zmianami)

 Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości
informuje,

 że w wyniku rokowań mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej

(Podstrefa Kamienna Góra)

 wybrano ofertę przedsiębiorcy:

 Kalibra  Sp. z o.o.
Ul. Jedwabna 15<
58-400 Kamienna Góra
Przewodnicząca Komisji  ds. Rokowań
Anna Komorowska