Weber - Hydraulika Sp. z o.o. - 14.02.2012

Home \ Weber – Hydraulika Sp. z o.o. – 14.02.2012

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
z dnia 14 lutego 2012 roku

(dotyczy zaproszenia do rokowań ogłoszonego dnia 17.01.2012 r.)

         Zgodnie z § 8, pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. 254, poz.2539 z 2004 r. z późn. zmianami)

Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości
informuje,

że w wyniku rokowań mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie

 Podstrefy  Nowogrodziec
wybrano ofertę przedsiębiorcy:
WEBER- HYDRAULIKA Sp. z .o.o.
Ul. Wyzwolenia 52, Wykroty
59- 730 Nowogrodziec

Przewodnicząca Komisji Rokowań
Anna Komorowska