Wybór oferty - Wiefferink Polska

Home \ Wybór oferty – Wiefferink Polska

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

z dnia 19 czerwca 2012 roku

(dotyczy zaproszenia do rokowań ogłoszonego dnia 17.05.2012 r.)

Zgodnie z § 8, pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. 254, poz.2539 z 2004 r. z późn. zmianami)

Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości
informuje,
że w wyniku rokowań mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie
Podstrefy Nowogrodziec
wybrano ofertę przedsiębiorcy:

WIEFFERINK POLSKA Sp. z .o.o.
Ul. Wyzwolenia 44, Wykroty
59- 730 Nowogrodziec

Przewodnicząca Komisji Rokowań
Danuta Lewandowska